MUSIK, LEG, FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, UDELIV

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Bullerbo

Snudefortælling: Bullerbo (2021)

Kort om projektet

I forbindelse med vores legekunstprojekt, om at udvikle idéer til vores legeplads, blev vi begejstret for mulighederne i, at arbejde pædagogisk med musik. Både i forhold til den musikvæg vi byggede til vores legeplads, og i forhold til musikaktiviteter på stuen.

Vores undren på denne del af projektet, gik på hvordan musik kunne styre fællesskabet i en børnegruppe og samtidig give plads til børn der kan have det svært i forhold til det.

Så som en del af det, fik vi kunstneriske input til hvordan det kan gøres, både med musikvæggen og på stuen. Herefter prøvede vi selv idéerne af.

Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren?

Der er stadig meget vi kan arbejde videre med i forhold til vores undren. Eksempelvis tilpasning af de idéer som vores kunstner har introduceret os til. Herunder hvordan får vi dem ind under huden og ind i rutinen.

Men vi har til stor glæde noteret os at det at arbejde pædagogisk med musik, allerede viser sig at have en positiv effekt på nogle af de børn, vi håbede at kunne understøtte. Der har været tegn på, at de nemmere kan deltage i de musikalske aktiviteter, ligesom det at bruge nogle af de sanglege vi har lært, meget hurtig kan ændre stemningen i et rum.

Hvad skal der nu ske? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?

Vi skal undersøge området videre og få det implementere på andre stuer. Derfor skal vi i efteråret (2021) køre endnu et LegeKunst forløb sammen med Connie Pilegaard. Forløbet er under planlægning og vil forventeligt komme til at bestå af tilsvarende aktiviteter, men også introduktion til nye muligheder. Sådan at vi udbygger vores musikpædagogiske værktøjer yderligere, men samtidig også tilpasser det den børnegruppe der er involveret i det kommende forløb.