MUSIK, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE, SAMSKABELSE

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Børnehuset Trekløveren

Snudefortælling: Børnehuset Trekløveren (2021)

I forhold til vores snip- fortælling er der blevet ændret meget undervejs.

Vi havde en klar ide om hvad vi ville opnå med legekunstforløbet. Vi har 2 huse, de ældste børn fra begge huse skal på samme skole til sommer. Vores mål var at skabe et fællesskab igennem musik og at skabe/styrke relationer imellem børnene. Vi ville opnå glæde og grin ved musik, bevægelse og aktivt være medskabende i musikken.

Vi startede godt ud og holdt os helt til det planlagte forløb de første 2 gange med vores legekunstner Annemette.

Herefter blev vi som alle andre udfordret af corona-restriktioner, der gjorde at vi ikke længere kunne blande børnene imellem husene. Vi havde 2 muligheder: det ene var at aflyse projektet, det andet var at sadle om, og at så lave en ny målsætning. For os var det klart vigtigst, at vi fortsat kunne have det her forløb kørende, at målet så ændres blev sekundært. Målet blev glæde og nye færdigheder ved musik og at voksne og børn fortsat blev præsenteret og fortsat var medskabende til musik, glæde leg og grin – og via dette få lyst til at skabe mere musik i hverdagen.

Annemette har været en fantastisk legekunstner der tog den nye opgave på sig.

De sidste gange var hun på skift i vores huse. Alle gange var det forskellige børn og forskellige voksne, da der konstant var fravær grundet Corona. I det ene hus blev det for de 3-6-årige og i det andet hus fastholdte vi, at det var for de 5-6 årige.

Grundet det store skifte i hvem der var tilstede har børnene og personalet ikke fået det samme udbytte som hvis det havde været et forløb på 8 gange, men de har fået lov at snuse til det. til gengæld har mange flere børn og personaler fået snust til det – og det har givet større effekt i hele huset, og flere har taget musikken til sig.

Vi sluttede af med Annemette kom og leverede en flot workshop for hele personalegruppen.

Vi ser, at selv dem der har de 0-2 årige har fået ideer og mod på at prøve andre metoder til musik med børnene.

Vi oplever, at alle har fundet ud af, at der skal noget så simpelt til som en murerspand og et par træpinde, så kan man lave musik uanset om man er 1 eller 6 år.

Igennem sådan et forløb og en workshop åbnes der op for det enkelte personale får mere mod på at arbejde med musik, selvom man måske aldrig har opfattet sig selv som ” god” til musik.

Der er kommet øje på den glæde og det fællesskab der følger med når man er sammen om musik.

Enkelte personaler har fået mod på guitar og nogle har fået større færdigheder inden for guitar.

Der er kommet fokus på at synge i kanon.

Der er kommet fokus på at musikken også kan opstå i naturen.

Der er kommet fokus på aktionslæring. Det giver et helt andet ejerskab, forståelse og mod til at lære nyt, når man får lov at ” lege med ” vi har som ledelse taget Annemette workshop med os, og vi vil fremadrettet benytte aktionslæring i personalegruppen på personalemøder. Det kan fx være hvis der er noget der kan noget særligt med musik, teater, børneyoga eller andet, så vil vi i stedet for teoretiske oplæg, lade personalet lære fra sig ved at deres kollegaer skal lære gennem aktionslæring. De vi har haft i vores hænder, og det vi har prøvet på egen krop, er nemmere at lære videre, samt vi ”tør” udfordrer vores egene evner.

Der er undervejs i forløbet inddraget børnenes perspektiver. De har været medbestemmende i valg af instrumenter, sange, bevægelseslege og er der børn der på legepladsen selv har haft lyst ti at fx tromme, så er trommerne flyttet ud på legepladsen

Vi som udgangspunkt stadig nysgerrig på hvordan vi får vedligeholdt den her ”ild” i at vi også om 6 måneder kan se at musikken har fået en større plads i hverdagen

klik på billedet for at se i større udgave