LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, BEVÆGELSE, BILLEDKUNST, MALERI, PERFORMANCE, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Stokrosen – vuggestue

Snudefortælling: Børnehuset Stokrosen – vuggestue (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Pædagog Emil: Rigtig god. Vi har haft de små. Vi har navigeret intuitivt og spontant. Kim har været god til ikke at lade sig gå på af børn der fx står og skriger eller hvad det nu kan være. De 2 årige sætter sig jo ikke bare ned og gør hvad der bliver sagt. Kim har været god til at gribe børnene hvor de er.

Det har været lærerigt. Jeg har ikke prøvet det før, det har været en god læreproces.

Ex.: muddermaling en hel dag. Børnene var fordybede i lang tid. Vi har talt om på stuen at tage det med over i hverdagen: give tid.

Stud.: vi arbejder hen imod at følge børnene. Lidt børnene der tager os i hånden og vi gør det de vil. Når Kim kommer ved børnene der skal ske noget særligt.

Pædagog: alle pædagoger burde prøve det. Jeg ser normalt ikke mig selv som en med kreative kompetencer. Det har ændret mit syn på det kreative. Væk fra det ”fabriksagtige”. Børnene får 10 gange mere ud af det på den her måde.

Kræver det andre kompetencer?: Der mangler på studiet noget om hvordan hverdagen er i et dagtilbud. At man kan lære at koble tingene sammen. Det bliver svært for folk at gøre det håndgribeligt.

Stud: give slip på de faste rammer og give lov til at prøve ting af.

Medhjælper: jeg kan godt lide at det er mere frit som i LegeKunst, fremfor det mere skemalagte.

Pædagog: mindre voksenstyret.

Kunstner: den dag jeg ikke var der: jeg kunne se at I havde brugt ”skal-tingen”: Vi skulle bage og koblede det med ind i Legekunst, selv om jeg ikke var der.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Pædagog: vi har virkelig prøvet at tage udgangspunkt i børneperspektivet.

Vi havde vildt mange ideer. Vi havde en masse papkasser. Børnene ville lave tre huse de kunne sidde indeni og slå på. Det fik de lov til.

Vi har arbejdet med lyd, bl.a. samlet på stranden.

Vi lavede et band hvor børnene lavede noget i øst og vest. Det var udfordrerende for mig som voksen ikke at tage styringen, men lade dem gøre det de selv ville.

Vi har været nede og ramme dem. Vi har haft tid til at følge det enkelte barns vej. Bevidste om at give dem plads.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi har nogen der har fundet hinanden og som leger sammen ud over LegeKunst.

En pige der ikke havde været i dagtilbud før og har haft svært ved at falde til. Sagde intet de første 2 måneder. Nu har hun fundet venner og er med. Der er sket noget i hende qua LegeKunst. Det har skabt noget ro for hende. Hun er blevet glad.

De små piger er begyndt t udtrykke sig mere. Fx en leg om en fødselsdag, hvor en pludselig står og synger en fødselsdagssang. Børnene har generelt taget lydene med og bruger det i nye lege. Det er især de lydsensitive børn der har taget det med.

Synliggøre lyd i alt. Lyden bliver til en leg.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Normalt har vi et tema og en fast ramme hvor børnenes input ikke får så meget plads.

Pædagogerne har talt om at vi ikke skal planlægge det hele på forhånd.

Nogle af børnene har normalt svært ved at skulle røre ved ting, det blev der gjort lidt op med her. LegeKunst har ændret vores perspektiv.

Følger det med ud i andre sammenhænge: xx: vi skal tage det med ud i andre gøremål.

I det forum vi har skabt har alt kunne lade sig gøre.

Man kan se at når omgivelserne er der så påvirker det det der kan ske.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Har været godt til at følge den røde tråd. Godt at vi vælger vejen på møderne og ikke mens vi står med børnene.

Uden undringspunktet ville det nok blive sværere at holde fokus.

Vi har forsket i lyd og lydens materialitet.

Refleksionstiden har været vigtig. Har givet os mulighed for at have fokus på de ting vi gerne ville arbejde med.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Samskabelsen har været rigtig stort. Alle har været meget samskabende. Jeg har også taget det med hjem til mine egne børn. Jeg har fået nogle pædagogiske redskaber.

Da medarbejderne skulle tage over: ærgerligt at studerende ikke var med hele tiden.

Jeg blev usikker da jeg skulle give slip, i processen kommer der et skifte.

Processen har været vildt god. Medarbejderne har været modige og taget det meget til sig. Vi har alle sammen udviklet os.

Pæd. Det med at arbejde stille har været en udfordring og spændende.

Kunstner: vi fik rotten fra det tidligere LegeKunstforløb med i dette projekt. Det har været en god rød tråd. Det kunne være fedt hvis de to forløb på en eller anden måde kunne profitere af hinanden. Det hjalp rotten med til.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Kan vi skabe det rum når Kim ikke er her mere? Nogen gange er det noget andet når der er en anden med.

Vi skal øve os i at tage det med videre.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Videndeling er svært når man ikke er en del af det. Man skulle have været der selv. Det vil give mening at alle er med i det.