LEG, ÆSTESTISKE PROCESSER

Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
By: Snekkersten
År: 2020
Kunstner: Stine Juul
DAGTILBUD:
Børnehuset Snekkersten

25. november 2020

Snude beretning

Vi måtte pga. corona afslutte vores projekt meget pludseligt, hvilket var en skam da vi var et sted i processen hvor der var mulighed for at projektet blev fælles eje. Både børn og voksne var på dette tidspunkt fortrolige med måden at arbejde med de kreative processer og så mange muligheder for videre udvikling.

Vi har lært meget af LegeKunst projektet som vi kan tage med fremover. bl.a. at legen skal have en mere central rolle i de kreative processer og at børnenes ideer skal have større indflydelse tidligere i forløbet. Ligeledes at materialer osv. kan få lov at være til rådighed hele dagen. Vi har også erfaret at det er utroligt vigtigt at der er fokus på processen og ikke målet i sig selv, samt at alle parter er enige om dette.