LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST, KULTUR, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE, DANS, MUSIK, UDELIV, FORTÆLLING

REGION: Hovedstaden
KOMMUNE: København
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Land og by

Snudefortælling: Børnehuset Land og by (2022)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Den har været god.

Amanda var hurtig til at se børnene og deres forudsætninger. Et barn ville slet ikke være med, pædagoger rådgav Amanda, som så fik barnet med.

En sang, som pædagogerne har taget med hjemmefra, har Amanda taget i brug og videreført.

Der har desværre ikke været så meget tid til at reflektere så meget direkte efter forløbene. pædagogerne overtog opgaver fra Amanda.

Det har været udfordrende at både have mellem- og storegruppen. Det er svært at ramme alle børns forudsætninger.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Der har været rig mulighed for at børnene kunne deltage i aktiviteterne på hver deres måde. Den måde plejer vi også at arbejde på i DI. Mange af de børn, som ikke ville deltage til at starte med, rykkede sig mest og turde mere. En enkelt rykkede sig meget mere end forventet.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi har ikke set legene transfereret herhjemme bortset fra et enkelt barn.

PÅ museet lavede de fantasilege med instrumenterne. F.eks. var klokkerne fugleunger og KI formidler og børn voksne fugle.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi vil tage mere med instrumenter med i vores samlinger. Til halloween til vi lave noget med følelser og musik. Vi vil gentage aktiviteter, som vi har lavet med Amanda. Måske anskaffe nye instrumenter, som børnene har været meget optaget af på Musikmuseet.

Vi vil tænke lyd mere ind. Lave lege hvor lyd indgår.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Kommunikationen har generelt været udfordret.

Det har været udfordrende at den pædagogiske leder, der har været mellemled. Næste gang skal vi sende til egne mail.

Vi missede også midtvejsmødet, der kunne have hjulpet på vores kommunikationen.

Vi manglede forskernes deltagelse og blik.

Vi skulle have fastholdt refleksionerne.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Havde en ide om fra sidste gruppe; hvor alle planlagte aktiviteter gik op i en højere enhed – det samme har ikke virket på denne gruppe. Synes stadig at det lykkedes til slut, men ad helt andre veje.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

At se en endnu større udvikling i børnenes legemod.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil tage mere med instrumenter med i vores samlinger. Til halloween til vi lave noget med følelser og musik. Vi vil gentage aktiviteter, som vi har lavet med Amanda. Måske anskaffe nye instrumenter, som børnene har været meget optaget af på Musikmuseet.

Vi vil tænke lyd mere ind. Lave lege hvor lyd indgår.

Fantasi historier – spille musik og se hvordan man har det med musikken.

Vi synger meget i vores institution – putter instrumenter ind i de sange, som vi allerede synger i forvejen.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Blive bedre til kommunikation og en bedre børnesammensætning.