LEG, DANNELSE, MUSIK, FÆLLESSKAB

REGION: Nord
KOMMUNE: Hjørring
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Kingo

Snudefortælling: Børnehuset Kingo (2022)

(Rul 2)

1. Hvordan har i oplevet samskabelsen mellem kunster, pædagoger og børn?

Projekt LegeKunst er gået over al forventning. Vi føler, at vi fra dag et, har været en del af forløbet. Det føler vi også at børnene har. Vi føler ejerskab over forløbet, fordi Signe har taget vores perspektiver med.

2. Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

I forskellige sanglege og aktiviteter. Børnene har været inddraget, og deltaget i alle sanglege. Har børnene være urolige og mistet perspektivet, har vi skiftet aktivitet. Signe er god til at se de enkelte børn, og det har gjort børnene mere trygge ved fællesskabet.

3. Leger børnene andre lege og med andre end de plejer?

Børnene er blevet mere trygge ved hinanden. De er opmærksomme på hinanden, og hvilken børn der er fra samme årgang, på tværs af stuerne.

4. Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi har lært børnene bedre at kende på tværs af stuerne, og børnene leger mere på tværs i huset. Vi har åbnet mere op, og børnene må gå mere på de forskellige stuer. Børnene har fået bedre relationer med alle voksne, og kan gå til andre voksne end de på stuen.

5. Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vi har lavet små ændringer for børnene skyld efter hver evaluering, og det har fungeret rigtig godt.

6. Hvad er det pædagogiske personale forsat/nu nysgerrige på?

Vi er nysgerrig på hvad projekt LegeKunst kan gøre i forhold til brobygning, når det bliver bredt ud i huset, fra de små stuer til de store stuer.

7. Hvordan vil i bruge kunst, kultur og æstetiske processer i det videre forløb?

Vi vil udbrede det her projekt til hele huset, og tage ud de aktiviteter som vi kan bruge. Hvad fx passer til de forskellige aldersgrupper osv.