LEG, DANNELSE, MUSIK, SAMSKABELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Hjørring
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Kingo

Snudefortælling: Børnehuset Kingo

Da Børnehuset Kingo startede, var det med denne SNIP-undring:

Kan musikken danne bro mellem forskellige grupper og kulturer, og kan man lege med musikken.

Deltagere i LegeKunst har været de børn ( 32 stk.) der skal i førskolegruppen til august. Den gruppe børn er fordelt på grupper i fløje i huset, og de har derfor ikke så stort kendskab til hinanden + faste voksne der deltog, samt musikeren Signe Højmark, som blev tilknyttet til vores LegeKunst forløb.

Samskabelsen med Signe Højmark har været meget positiv og inspirerende i hele processen. Lige fra dag et, har vi følt at være en del af forløbet og det samme har børnene. Samarbejdet har båret præg af være nysgerrige på vores SNIP- undringer, en glæde ved musik, sang og bevægelse samt lysten til at understøtte børnenes udvikling, læring og trivsel. Vi føler ejerskab af LegeKunst, fordi Signe Højmark har været været meget lydhør overfor vores perspektiver. Signe Højmark har været god til at starte det hele op med hendes ideer og input, samt at få os på banen som en aktiv medspiller.

Signe Højmark har undervejs oprettet en mappe på Teams med div. sange, som vi vil bruge i LegeKunst forløbet.

Musikken har før været en mindre del i vores pædagogiske praksis, og det har været i bestemte tidsrum, ex. til Sistema, samt vi har sunget og danset og brugt musik fra anlægget både inde og ude.

Vi må igen åbne mere op efter corona i institutionen, og børnene må gå mere på de forskellige stuer. Vi har forsøgt at være nysgerrige på at lave LegeKunst forskellige steder i institutionen, fx. ved bålhytten eller vippedyr med pinde og opvaskebørster.

Vi har lært børnene bedre at kende på tværs af stuerne, og de leger også mere på tværs af stuerne – de er blevet mere trygge ved hinanden. De har fået en begyndende fællesskabsfølelse – et vi, de er opmærksomme på, hvilke børn der er fra samme årgang på tværs af stuerne, og det bliver spændende at bygge videre på dette, når de skal på stue sammen efter sommerferien.

Vi oplever, at børnene har fået bedre relationer med alle voksne, og kan gå til andre voksne end de på stuen. LegeKunst forløbet er med til danne nye relationer for børnene, og vi oplever at de sammen er nysgerrige og eksperimenter på deres unikke musikrejse.

Vi har været nysgerrige på at give børnene muligheder for at møde kunst, kultur og æstetiske processer i alverdens udtryksformer, og børnene har mødt dette både ude og inde, i bevægelse og stilstand, i fantasifortællinger og i krops- og sanselige udtryk. Fx. børnene har hvert et rasleæg og der synges om et sted på barnet, hvor rasleægget kan gemmes ( under huen, i ærmet,,,), og imens der synges om det bestemte sted, får barnet ægget til at rasle ved at bevæge sig – det giver store smil og latter.

Fra starten af forløbet har børnene lært hinanden at kende med en “massage “cirkel, hvor de sad på tværs at de 2 stuer. Vi har forsøgt at videreudvikle dette ved ,at en voksen fortæller en fantasihistorie om en mus, der fx ser at sol står op = runde massage bevægelser på hinandens rygge osv., og imens bliver der spillet på en vindklokke.

Aktionslæring har fungeret rigtig godt i samarbejdet med Signe Højmark, og der undervejs i hele projektet lavet små ændringer at tilgodese børnene på den mest hensigtsmæssige måde, fx. en dreng der er en del urolig til LegeKunst forløbet. Der blev justeret at han skulle have en funktion som hjælper, en der indsamler rasleæg ind osv.

Undervejs i hele LegeKunst forløbet har Signe Højmark været god til at få os til at være en aktiv medspiller, og da personalet skulle tage mere over i projektet, så var vi helt trygge ved dette. Det har også været fint at se Signe Højmark gå med et barn i hånden og træde tilbage for os – et tegn på tillid til os.

Børnenes blevet inddraget i de forskellige sanglege og aktiviteter, og har deltaget i fællesskabet med stor begejstring. Vi har været bevidste om at følge børnenes spor, både med deres input og hvis de har været urolige og mistet perspektivet, så har vi skiftet aktivitet. Vi har oplevet, at Signe Højmark er god til at se de enkelte børn, fx. de stille børne, og det har gjort børnene mere trygge ved fællesskabet.

Vi er igen blevet bekræftet i dette LegeKunst forløb vigtigheden af, at vi er de gode rollemodeller, når børnene ser den voksen i aktion, samt at vi har fået skabt en fællesskabsfølelse, at vi vil hinanden.

Vi er fortsat nysgerrig på, hvad Lægekunst kan gøre i forhold til brobygning, når det bliver bredt ud i huset, fra de små stuer til de store stuer.

Vi vil forsøge at udbrede det her projekt til hele huset (vuggestue og børnehave), og tage de aktiviteter og elementer som passer til de forskellige aldersgrupper osv.

klik på billedet for at se i større udgave