LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, TEGNING, SAMSKABELSE

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
By: Holmegaard
År: 2021
Kunstner: Maria Wolder
DAGTILBUD:
Børnehuset Ellebæk

Snudefortælling: Børnehuset Ellebæk (2021)

Vi har fået en større opmærksomhed på egen rammesætning og styring fra den voksne, i det ubeviste. Det blev gennem processen tydeligt for personalet, at de ofte signalerede (ubevist), en ramme som kunne skabe én retning.

Pædagogen fortæller, at hun pludselig kom i kontakt med en oplevelse af at skulle være opmærksom på at give slip. – Se min lyserøde giraf, og pædagogen ville før have talt med barnet omkring farven på giraffen. Nu blev snakken mere, om hvilken slags giraf det mon var, og hvad den kunne lide.

Fokus på at være mere i barneperspektiv, og mentalisering af følelsen hos barnet, i situationen. Det var tydeligt i male og musikprocesserne, at børnene gav mere udtryk for følelser i udtrykket, end vi tidligere har arbejdet med.

Den oplevelse og nysgerrighed som personalet erfarede i dette, er kommet med i de faglige vurderinger i andre situationer med børnene.

En lille pige som altid er tilbageholden i nye ting, viste det samme i LegeKunst, dog var hun hurtigere til at fordybe sig, og gav følelsesmæssigt langt mere i de processer, end vi plejer at se. Hendes indlevelse, virkede mere autentisk, end vi plejer at opleve.

Få uger efter sidste proces i lege kunst, skulle hun stoppe og i skole. Afslutningen var svær for hende, og personalet valgte at lade hende være med til at bestemme, hvor de skulle sige farvel og synge for hende, hvilke hun indvilligede i og var glad og lidt med i processen. Det havde hun helt sikkert ikke været tidligere.

Den voksne var til stede i at støtte og ikke i guidning og anvisning. Pigen følte rammen og turde være i den, både i LegeKunst projektet og i sin egen afslutning.

At skille sig ud, og kunne være i det, med sin egen indlevelse og måde at håndtere situationen i en tryg ramme.

Indlevelse, motivation og en tryg ramme, uden en instruktion giver voksne et nyt perspektiv og fornyet nysgerrighed i arbejdet med barnet, både med og uden kunst i hverdagen i Børnehuset Ellebæk.

klik på billedet for at se i større udgave