LEG, DANNELSE, TEATER, FÆLLESSKAB

REGION: Nord
KOMMUNE: Hjørring
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Bjergene

Snudefortælling: Børnehuset Bjergene (2022)

Da Børnehuset Bjergene startede, var det med denne SNIP-undring: Vi er meget optaget af legens betydning for barnets dannelse, og vi vil forsøge at gå legen efter i sømmende, samt undersøge hvordan det står til med legen hos os.

Hvordan kan vi gennem LegeKunst-forløbet arbejde med vores undring, og hvordan kan kunst og kultur fremme leg og dannelse hos os?

Deltagelse i LegeKunst har været for alle børnehavebørnene (ca. 60 stk., der har både været større, mindre og forskellige alder grupper) samt det faste personale, samt pædagog Helle Maj Clement Lund der bl.a. arbejder med børneteater. Vi har oplevet samskabelsen med Helle Maj som rigtig god, og sammen har vi været nye i LegeKunst forløbet. Helle Maj har været god til at træde ind i Børnehuset Bjergene som del af personalet, og ligeledes har vi oplevet Helle Maj som lydhør og fleksibel, bl.a. hvor skal LegeKunst foregå ( Vi har prioriteret at LegeKunst forløbet har foregået forskellige steder – både inde og ude).

Det har været en meget inspirerende proces med Helle Maj, og hun har været god til at komme med nye input, og bidraget til legen med en ny dimension, af hvordan vi også kan sætte os selv i spil i legen og følge børnenes spor i bl.a. i fantasiens verden. Vi oplever at handle anderledes, end vi gjorde før LegeKunst ved at arbejde mere på tværs af stuerne og er blevet bevidste om at lave lege andre steder end på legepladsen – dagen igennem og ikke kun på bestemte tidspunkter. At arbejde med aktionslæring har virkeligt været lærerigt i forhold til at turde komme ud af sin komfortzone, og det har været meget grænseoverskridende at turde “at lege frit” og være gakkede over for sine kolleger. For at øve os sammen på den frie fantasifulde leg, har vi bl.a. prioriteret på et personalemøde at lege plejehjemsbeboere, så vi sammen i fællesskab turde at være i en fantasifuld rolle/leg. Ligeledes har Helle Maj givet sparring på dette til et refleksionsmøde, og hjulpet med ideer til, hvordan vi sammen kunne løse det, fx. bruge rekvisitter. Vi øver os fortsat på personalemøder at være gakkede sammen, og vi øver os både alene og sammen. Vi er bevidste om, at vi ikke skal komme samme sted hen i den fælles samskabende proces.

Det har været en fordel at at hele kolleger gruppen har deltaget i LegeKunst processen, at have prøvet det af, at være involveret, og vi oplever, at det har givet en fælles ansvar oplevelse og nogle faglige . Det har ikke været et intenst forløb for den enkelte medarbejder, da vi valgte at hele personalegruppen skulle deltage på skift – delprocesser har vi været involveret i. Vi oplever, at leg tænkes generelt meget mere ind i hverdagens rutiner, opgaver og udfordringer, bl.a. i garderoben. Vores fantasi er kommet i spil på en ny måde i hverdagen, fx. flyve hjem fra skoven i stedet for at gå eller at bruge en træstub som bus.

Et praksiseksempel:

Jeg sidder på en træstub og trøster en pige der havde slået sig. Ud af det blå kommer En pige med et bilrat og sidder på den modsatte side af stubben, med ryggen til mig. Hvor hun derefter siger højt. Nu kører vi! Hvorefter jeg svare, hvor køre vi hen mor? Pigen svarer vi skal…. Jamen jeg vil have en is. Pigens svar kækt nej nej ikke nu, først skal vi… vi køre lidt mere og turen ændre sig, der bliver dårligt vejr, vi kan ikke tage til stranden. Jeg skal tisse… mor finder en lille stub der er toilet, hun klikker mig fri og viser mig vej. Far V vil være med og baby F kommer med. Flere børn observere legen og vil være en del af leg. Pludselig kører vi på motorvej, og der kommer en bil i den anden vejbane, vi vinker og rækker tunge til hinanden.

Mor X… nu skal vi hjem. Og vi skal købe noget is…

Pigen holder hendes rolle lege og er aktiv styrende i legen. Hun kan godt ændre legen og fylde på legen så flere og flere vil være med.

Til slut takker jeg Pigen for en god køretur.

Det har været godt at LegeKunst forløbet har været over tid, da børnene har haft tid til at blive trygge ved konceptet og at se “deres voksne” i nye kontekster, fx. dramatisere og lege. Børnenes fantasi er blevet udfordret, om at “min pædagog er lige nu en elefant” – er det virkelighed eller fantasi. En ny fantasiverden har åbnet sig op for nogle af børn, som normalt ikke går forrest.

Vi har oplevet, at børnene levet sig meget ind i fantasiens verden, og de er selv kommet med kreative ideer, forestillinger, undersøgelser og udfordringer m.m., og her er børnene igen fantastiske til at turde at være i fantasiens verden, og vi får både et fantastisk relationsarbejde og en viden om barnet/børnene ved at følge deres spor. Der er kommet et nyt indspark – både til børn og voksne, har åbnet op for nye roller i de sociale samspil og følelsen af et fællesskab.

“Ej denne leg har jeg aldrig leget før” – en børnesætning der indikere at børnene er blevet inspireret på ny. Allerede nu ser vi, at børnene er begyndt at lege nye og anderledes lege med et drys af fantasi. Børnene udvider selv deres leg mere nu, og eksperimentere og tilføjer nye elementer til legen.

Fremadrettet vil vi forsøge at være nysgerrige på, hvordan vi forbereder til leg, fx afstemning med kolleger og tid til at forberede planlagt fantasi. Vi vil også have en særlig opmærksom på legens opbygning, fx hvordan markere vi, at legen starter ( tage en hat på, sige en trylleformular, træde over noget osv.,), og hvordan afslutter vi legen og går ud af rollen igen.

Vi vil også eksperimentere med at tilføje elementer til legen, fx hånddukker og hatte.

I det videre forløb vil vi forsøge at fortsætte med LegeKunst, hvor vi påtænker at fastholde en dag om ugen der er øremærket i legekunstens tegn.

Vi vil skabe spændende legemiljøer for børnene præget af drama, teater, fantasi og eventyr, imens vi fortsat øver os sammen på de ideer vi får undervejs. Forhåbentligt bliver det hverdagsagtigt at børnene siger: “ min pædagog er lige nu en elefant” eller “Ej denne leg har jeg aldrig leget før”.

VI VIL LEGE i Børnehuset Bjergene.

klik på billedet for at se i større udgave