FORTÆLLING, TEATER, ÆSTETISKE PROCESSER, LEG, DANNELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Børnehuset Bangsbo, Dagplejen, område midt-vest, gruppe 5

Snip-fortælling

Dagplejen område Midt-vest. Legestuegruppe Bangsbo. Legestuelokale: Børnehuset Bangsbo.

Vi er 4 dagplejere, Lene, Lotte, Bente og Gitte, der mødes i legestuen hver tirsdag.

Vi har hver 4 børn, som vi deltager i Legekunst med.

Vi blev optaget af, hvad brugen af stemmeføringen gjorde, i forhold til at arbejde med sanser.

Ligeledes vil vi gerne undersøge/ arbejde med, hvordan vi arbejder med samling. Hvordan kan børnegruppen opdeles? Hvordan kan rammerne for samlingen være? Hvordan er den voksnes rolle i samlingen mm.

Helle Oddershede.

Snudefortælling: Børnehuset Bangsbo (2023)

Det har været en spændende og lærerig proces med LegeKunst.

De fire første gange hvor Lars havde førertrøjen på gav meget inspiration i forhold til lege/oplevelser med fokus på sansninger og gentagelser.

De sidste fire gange har dagplejerne i to hold arbejdet med forskellige temaer.

Det ene hold har arbejdet med et lille “poetisk univers”. Hvor der er plads til børnene. Bygget op som et teaterstykke, hvor børnene blev inddraget. F.eks. med tørklæder, klemmer, spejl og læbestift, der ”dutter” børn og voksne på næsen og i ansigtet.

Der arbejdes med sanseoplevelser og nonverbal kommunikation. Der arbejdes med langsommelighed og gentagelser, og så få ord som muligt.

Stemninger og følelser arbejdes der også med. Vi oplevede at der er en hårfin grænse mellem, hvad der er spændende, og som børnene bliver opslugt af, og hvad der er farligt, og som børnene lynhurtigt reagerer på med gråd.

En af gangene oplevede de voksne noget som kaos, men børnene var optagede af det der skete, og ingen var utrygge og græd.

Vi oplevede, at selv de helt små børn (10-11mdr) blev optagede af, hvad der skete på ”scenen” i det lille teaterstykke.

Rutiner og genkendelighed har været vigtigt at have fokus på. Hvis børnene er trygge ved rummet, og de ting der er deri, er de åbne for de nye ting, der sker i rummet.

Vi er blevet klogere på, at vi ofte bruger man-ord og forklaringer sammen med børnene, hvor det har været spændende at udfordre os selv ved at bruge ”vrøvleord/lyd” og nonverbal kommunikation sammen med børnene.

Dagplejerne vil arbejde videre med det lille teaterstykke. Både i helt små grupper, og i lidt større grupper.

De vil arbejde med stemninger, stemmeleje, og sansninger.

De vil bringe nye ting ind i fortællingen, de vil gribe børnenes impulser og lege med det børnene giver. De ved ikke hvor de kommer hen, eller hvad der kommer til at ske.

De vil holde fast i, at ”vi øver” os og fodrer vores fantasi.

De vil være hinandens sparringspartnere, for at kunne bringe nye ting ind i fortællingen, men også så dét børnene giver udtryk for og viser, bliver opfanget.

Dagplejerne er også nysgerrige på at arbejde med: Hvordan er det vi rummer de børn, der altid ”står forrest” på en naturlig måde, så der også bliver plads til de børn, der har brug for lidt mere tid til at fordøje/reagere på det, de oplever.