LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE, BILLEDKUNST, SKULPTUR, TEGNING, MALERI, PERFORMANCE, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehusene Tjæreborg

Snudefortælling: Børnehusene Tjæreborg (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?


Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?


Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?


Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?


Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?


Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?


Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?