MUSIK, SAMSKABELSE, DANNELSE, LEG, BEVÆGELSE

Region: Syd
Kommune: Esbjerg
By: Esbjerg
År: 2020/21
Kunstner: Kathrine Smithuysen
DAGTILBUD:
Børnehus Syd – Børnebo

Forløbet er gået rigtig godt. Til at starte med, var der mange børn og voksne, der havde en oplevelse af ”jeg kan ikke synge”, hvilket gjorde, at man helst ville holde sig væk fra aktiviteter af den karakter. Ret hurtigt i forløbet begyndte både børn og voksne at slappe mere af. Kunstneren satte en god ramme, gav forløbet næring med forskellige sange og instrumenter. Indenfor rammen blev der skabt et rum, hvor både børn og voksne kunne give slip og der har i særlig høj grad været fokus på at følge børnenes spor. Eksempelvis var der i forbindelse med en af aktionerne et barn som foreslog, at de skulle lege, at de var en lampe. Et sådant forslag kunne i dagligdagen være blevet afvist, for i stedet at pege på noget som måske i en voksen-verden var mere oplagt, som ex. et dyr. Men i denne situation fulgte både børn og voksne barnets spor og legede lampe.

Der er flere af sangene fra forløbet, som er blevet en del af institutionen. De er optagede af at lade børnene være skabende både fysisk skabende men også i forhold til tanker og ideer, hvilket også understøttes af institutionens arbejde med STEAM.