MUSIK, FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, LEG, BEVÆGELSE, DIGITALE MEDIER, PERFORMANCE

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Sæby
År: 2019
Kunstner: Signe Højmark
DAGTILBUD:
Børnehaven Sæbygårdvej

Vi har nu afsluttet et LegeKunst-forløb. Annika fra vuggestuen og Karin fra børnehaven har været tovholdere for grupperne, men de har i processen haft mange andre voksne med i håb om, at musikken var kommet for at blive. De to grupper der som udgangspunkt deltog, var de ældste vuggestuebørn og en gruppe mellem/ældste børn.

Vi havde en for-undring der hed: Hvorfor bruger vi ikke musik, musikkens lyde og sang mere? Vi har trommer og andre instrumenter der sjældent er i brug? Kan vi lette overgange i hverdagen? Kan vi skabe mere ro? Samhørighed, fællesskab, selvværd og selvtillid?

Vi valgte at arbejde sammen med Signe fra musikskolen om dette projekt, ud fra model 5.

Det musiske element skal bidrage til:

 • Fælleskab, både i mindre grupper og hele huset
 • Sprogudvikling- rim/remser
 • Forbedring af det sociale miljø- den man kender mobber man ikke.
 • Samskabende
 • Udvikle matematisk logisk forstand
 • Motorisk udvikling
 • Skabe grundlag for leg

Praktisk:

 • Band evt. med stomp til juleafslutning/Lucia
 • Stille stunder
 • Lette overgange i hverdagen
 • 1 ugentlig musik dag
 • Musik integreres i hverdagsaktiviteter (Madpakker, gaderobe, oprydning mm)
 • Vi vil indføres i HAPI trommens muligheder
 • Vi vil blive bekendte med andre lyde, såsom vindklokker

Efter 1 del, (4 gange) var ovre, afholdt vi en midtvejsevaluering. Her spørger Ulla (LegeKunst vejleder) ind til vuggestuens proces i første del. Annika frygtede det ville blive svært at føre videre, når Signe ikke er her mere. Ulla påpeger vi skal huske processen er vigtigere end produktet. Annika synes, at det var svært uden Signe, hun følte også praktikken tog over ift. uforudsete ting.

I børnehaven havde børnene virkelig haft nogle fede oplevelser, som har medfødt fællesskab og succes i processen. Fx havde børnehaven en dreng med sproglige vanskeligheder, som klokkerent nu synger ”mariehønen evigglad” ind i klemmerne. De har øvet at sige noget hver for sig, der er blevet til et fælles projekt. Karin fortalte at hun har bundet en masse sammen med den digitale daginstitution. Karin oplevede at ”de syngende klemmer” har fungeret bedre og bedre, da børnene fik styr på teknikken. Stille børn der overvandt sig og hørte deres egen stemme i klemmen, og senere sin egen stemme i fællesskabet. Det har været en stor oplevelse at være en del af. Massagehistorierne fungerede super godt som et afbræk i forløbet. Børnene er i forløbet også blevet bedre til at røre hinanden i massagehistorierne.

Vi besluttede ud fra refleksionerne at vi de sidste fire gange blander grupperne. Både de to eksisterende grupper, men også de børn der endnu ikke har været med.

De sidste 4 gange opbygges således:

 • Indflyvning: stille musik, vi afprøver projektor, nature sounds og Apple tv. (Annika finder ”musik”)
 • Goddag sang (Karin)
 • Klemmer (Signe)
 • Massagehistorier (Karin)
 • Stomp (Karin og Signe)
 • Afslutning: Hapi-drum (Signe)

Dette har en rigtig god effekt, de små ser på de store og der bliver et fællesskab børnene imellem. Ydermere oplever de voksne at det er rart at dele rollen med at ”være på”

Programmet var godt sat sammen med indånding og udånding. Følelsen i afslutningen er positiv, og forløbet har sat fodspor. Sæbygårdvej får skrevet sin egen julesang af Signe, og vi beslutter at ville optræde med den. Vuggestuen har taget musikken i form af lyde fra HAPI DRUM til sig i overgangene, og de har fundet stor glæde og effekt af stille musik fra Youtube i overgange.

Uglerne har efterfølgende spillet stomp i multirummet med stor succes.


Efterrefleksion

Nu er der efterhånden gået en rum tid. Desværre har ikke alle tingene vist sig at være implementeret. Jeg (afdelingsleder) blev lige før afslutning af projektet langtidssygemeldt. Dette spændte lidt ben, da jeg havde en vigtig rolle som tovholder for projektet omkring implementeringen. Herefter kom Covid 19. Den satte en stopper for, at vi havde lavet et videre forløb/aftale med Signe. Ydermere skulle vi have deltaget i musikprojekter, der blev aflyst. Restriktioner rammesatte at børn max måtte være 5 i aktiviteter.

Alligevel vil jeg sige LegeKunst har sat fodspor. Vuggestuen bruger stadig HAPI-DRUM og stille musik i overgange. Børnehaven bruger stadig stomp indimellem. Børnehaven bruger også de digitale redskaber, som de tog i brug under legekunst. Og jeg ved at børnehaven igen vil lave musiske forestillinger sammen med ”musik-Signe”- når vi kan og må.

Line Marie Ottesen
Afdelingsleder, Børnehuset Sæbygårdvej

klik på billedet for at se i større udgave