LEG, DANNELSE, SAMSKABELSE, MUSIK, DANS, BEVÆGELSE, DRAMA, FORTÆLLING

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehaven Kahytten

Snudefortælling: Børnehaven Kahytten (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Samskabelsen har fungeret fint hos Skipperne. Personalet og kunstneren har suppleret hinanden og bygget videre på hinandens tiltag.

Børnene har været meget interesserede, nysgerrige og åbne.

Forældrene har også været nysgerrige, på børnenes begejstring og fortællinger hjemme. Forældrene har f.eks. efterspurgt sangene.

Der har været nogle børn der har været lidt tilbageholdne når kunstneren deltog, her bliver det interessant at se om de er mere deltagende når personalet selv skal gennemføre forløbene.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Hos Skipperne er børnene vant til at synge, klappe rytmer.

Der har fra starten af været en god fornemmelse for pulsen/rytmen hos Skipper børnene. De ældste børn fra Kaptajnerne var mere interesserede i at gøre det samme som kammeraterne.

Skipperne er nået dertil de kan vente med at spille (behovs udsættelse).

De voksne er opmærksomme på betydningen af strukturen i fordelingen af instrumenterne. Det giver en god effekt.

Vi arbejder i forvejen meget med at give anvisninger på, hvad de må i stedet for hvad de IKKE må. Det er en naturlig del at dannelsen, kulturen på stuen, at børnene venter på hinanden til alle er klar.

-Både med instrumenter og eks ved uddeling at popcorn til fødselsdage. osv.

Børnene har opnået en forståelse af at skiftes, udsætte egne behov og vente på tur. Rammerne med de valgte instrumenter har været med til at give børnene en dannelse i situationer med instrumenter, som de forventeligt kan overføre til andre oplevelser.

Børnene er meget glade for instrumenterne, især de store trommer.

Børnene var meget interesserede, og de kan sagtens bruge en gentagelse af de forskellige historier.

Børnenes egne ideer er blevet inddraget og brugt i forløbet.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene er fra samme stue og er vant til at lege med hinanden, det gør de forsat.

Vi ser, børnene leger legene, der har været brugt i Legekunstforløbet, både inde og ude.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Personalet på Skipperstuen har altid holdt af at bruge musik og bevægelse sammen med børnene.

De er i forløbet med LegeKunst blevet inspirerede til at bruge og inddrage fortællinger og instrumenter i hverdagen sammen med børnene.

Personalet har især fået øje på kvaliteten og effekten af at bruge instrumenterne, de har lært en struktur til anvendelsen heraf.

Der er nye tanker for, hvordan personalet vil anvende instrumenterne i fremtiden i hele børnehaven.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været spændende at arbejde med aktionslæring.

Det fungerede godt med dagsordnerne, og at der skulle lægges en plan op.

I opstartsfasen virkede det lidt uoverskueligt alt det der skulle ske. Kalenderbingoen virkede især meget uoverskuelig på det pædagogiske personale.

-Det vil måske det vil være en ide at dele det fra den pædagogiske planlægning i Legekunstforløbene fremover?

Den gradvise overgang til, at ansvaret skal ligge mest hos det pædagogiske personale var naturlig.

-Men den procentvise opdeling forvirrer, mere end den gavner. Det har vi erfaret i to omgange med LegeKunst.

For det pædagogiske personale kan det være grænseoverskridende at kaste sig ud i nye og uvante aktiviteter, når der er fremmede voksne til stede. Men det har fungeret godt og dynamisk på trods. -Positiv udvikling af troen på egne evner hos personalet.

I den daglige pædagogiske praksis kan det være rigtig svært at finde tiden til refleksion i samme omfang, som der forventes i LegeKunst forløbene. Men det giver god mening i tilpasset omfang.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Tanker om hvad er det der gør den store forskel på de forskellige grupper?

Der har været et godt samarbejde, hun har også fået nye gode ideer og inspiration.

-Der var meget langtidssygefravær i børnehaven, og vi skulle have en udflytter til at fungere samtidig. Det havde naturligt den konsekvens, at forløbet på den ældste børnegruppe ikke kunne gennemføres.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Via LegeKunst forløbet har personalet fået øje på, at det giver god mening og faglig tilfredsstillelse at planlægge og gennemføre forløb, der kan være tidskrævende, på trods af meget pressede hverdage.

Det giver, en oplevelse af succes når de på trods lykkedes med at gennemføre forløb med børnene.

Det er aftalt i hele børnehaven, at det resterende personale skal komme og være med til en LegeKunst aktion. For på den måde at videns- og erfaringsdele.

Instrumenterne skal have en større del af hverdagen i børnehaven. Og en samlet god plads til opbevaring heraf.

Klassisk musik kan inddrages, de bruger det lidt i forvejen med stille og rolige lyde eks ved afslutningerne.

Personalet har fået øje på effekten af ”pop-op-bøger” og vil inddrage dem mere.

Det giver god effekt at forløbet har været over en så lang periode.

Ny inspiration til klassiskmusik: -Lumbye ”Jernbanegaloppen” og ”Champagnegaloppen”

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

-Opmærksomhed på opstarten.

I opstartsfasen virkede det lidt uoverskueligt alt det der skulle ske. Kalenderbingoen virkede især meget uoverskuelig på det pædagogiske personale.

-Det vil måske det vil være en ide at dele det fra den pædagogiske planlægning i Legekunstforløbene fremover?

-Den procentvise fordeling.

Den gradvise overgang til, at ansvaret skal ligge mest hos det pædagogiske personale var naturlig.

-Men den procentvise opdeling forvirrer, mere end den gavner. Det har vi erfaret i to omgange med LegeKunst

-På gruppen med de ældste børn, har der været meget sygdom hos det faste personale, og vi skulle lykkedes med en udflytter oveni, det var derfor ikke været muligt at gennemføre forløbet.

klik på billedet for at se i større udgave

klik på billedet for at se i større udgave