MUSIK, FÆLLESSKAB, DANNELSE, FORTÆLLING, ÆSTETISKE PROCESSER

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Aalbæk
År: 2021
Kunstner: Lars Ditlev Johansen
DAGTILBUD:
Børnehaven Hurlumhejhuset

Vores ”rejse” i Hurlumhejhuset (som nu hedder børnehuset Ålbæk) startede med et ønske og en drøm om at: ”blive bedre til at lade os rive med, se mulighederne i denne udtryksform (kultur, æstetik og fællesskab-drama) og herigennem være medskabere for et pædagogisk og kulturelt læringsmiljø for børnene i børnehaven”.

En rejse hvor vi stadig befinder os undervejs og endnu ikke har fundet ud af hvilken destination der skal væres vores endelige.

Vi betræder urørte stier, finder nye måder at udtrykke os på, danner nye tænkebaner i forhold til vores pædagogiske tænkemåde og vi lærer langsomt at acceptere, at der ikke nødvendigvis behøves at være store forkromede didaktiske tanker bag et hvert forløb.

Vi startede med en personalegruppe, som nok var en anelse skeptiske i forhold til hvad sådan en proces med drama ville indebære for dem, og om der ville skulle flyttes på egne grænser.

LegeKunst har gjort at der er blevet flyttet grænser, men de er blevet flyttet langsomt og ubemærket. Vi er blevet modigere sammen. Vi er ikke bange for at fjolle sammen, lade os rive med og det smitter i den grad af på børnene (kulturen i huset). Vi har nu en større åbenhed og afslappethed i forhold til at følge barnet. Vi er sammen (børn og voksne) blevet høje af processen. Det at være sammen om noget, få en fælles forståelsesramme i forhold til, at vi gerne vil følge eventyret sammen, se hvor det bærer hen, det gør at legen bliver mere åben, flydende og på en eller anden måde også med til at øge fordybelse om det fælles – vores fælles.

Netop dette fælles gjorde, at vi pludselig så nogle nye relationer på tværs af de tidligere legegrupper. Vi oplevede at børnene pludselig så nye styrker og værdier hos hinanden, hvilket skabte ny interesse og ændring i hierarkiet. Især i drengegruppen så vi pludselig, hvordan særligt én drengs evne til at udfolde fantasien, var gavnligt for gruppen. Dette nye syn fik hans status i gruppen til at ændre sig.

At arbejde med LegeKunst samt aktionslæring er en proces vi aldrig bliver færdige med. Vi er stadig undervejs, prøver stadig nye ting af, arbejder med impulser, pludselige opståede ideer, følger dem, følger barnets ideer og initiativer. Sammen med børnene laver vi nu forskellige læringsmiljøer, hvor det er muligt at være iagttagende, aktiv eller måske skabende. Tingene varierer naturligvis fra gang til gang alt efter formålet, men børnenes rolle og evne til at bidrage/skabe og ønsket om den fælles fordybelse, er i den grad kommet i højsædet. Vi møder hinanden hvor vi er, flytter grænser, skaber kultur, skaber plads til alle ved at italesætte hvordan det er at indgå i fællesskab og vi gør brug at børnene fantastiske fantasi.

Eks fra snap: I dag er det faktisk vores lille nye pige, her kaldet E, der har skabt magi i rummet. E kom sent i børnehave i dag og hun skulle egentlig have været på legepladsen sammen med de andre 3-årige, men hun kom “ved en fejl” med ind på stuen da Lars kom. Så vi blev enige om, at nu prøvede vi det af. E har været svær at få med i samlingerne i børnehaven, både på grund af, at hendes danske ikke er så godt, men også fordi hun har en vilje og en stædighed. Men mødet med Lars var rigtig positivt for E. Hun bliver grebet af mange ting og lige i dag blev hun grebet af en sommerfugl og den greb Lars med det samme og historien i dag omhandlede blandt andet en sommerfugl og andre insekter. Dette på opfordring af lille E, som var med i alle 45 min. Hun var helt opslugt af Lars.

klik på billedet for at se i større udgave