LEG, ÆSTETISKE PROCESSER, DRAMA, FORTÆLLING

Region: Syddanmark
Kommune: Esbjerg
By: Bramming
År: 2021
Kunstner: Pernille Nielsen
DAGTILBUD:
Gnisten

Det var en øjenåbner for pædagogerne at se hvor forskellige de to børnegrupper gik til det og hvad de fik ud af forløbet.

Det var fantastisk for pædagogerne at være med på sidelinjen og have mulighed for at observere børnene på en ny måde. Det gav mulighed for refleksion ind i egen praksis i nuet og fremadrettet i arbejdet med voksen initierede aktiviteter.

LegeKunst projektet blev ikke som vi havde forestillet os fra start. Fra SNIP blev lavet til projektets start gik et år. Dette betød at konteksten børnegruppen og den voksne stod i havde ændret sig væsentligt. Den oprindelige SNIP lagde liges ledes op til at der skulle arbejdes i et kreativt værksted, hvilket ikke stemte overens med den kunstner der blev tildelt projektet. I fælles skab med vores kunstner fik vi sammensat et fantastisk LegeKunst projekt, med en historiefortællende tilgang. LegeKunst projektet var en gode måde for børnegruppen at blive rystet sammen på og en fælles start i den nye kontekst de befandt sig i.

Vi oplevede at børne var på og deltagende i projektet og efterfølgende fyldte i deres bevidsthed.

Fremadrettet vil vi arbejde med den historiefortællende tilgang, samt måden at have en storyline at arbejde ud fra når vi med gruppen og arbejder med skole forberedende projekter.

Erfaringer fra LegeKunst fortæller os at vi med fordel kan dele gruppen i 3 fremfor 2 grupper. Ligeledes vil vi være opmærksomme på at huske at gribe børnene ideer undervejs. Vi vil være opmærksomme på den gode struktur, der ligger i at have en tydelig ramme. Ex at der er, for børnene, en tydelig start og slut. Vi vil være opmærksomme på at veksle mellem at være kropslige og lyttende.