LEG, DRAMA, SAMSKABELSE, DANNELSE, FORTÆLLING

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Østervrå
År: 2021
Kunstner: Lars Ditlev Johansen
DAGTILBUD:
Bødkergården

Bødkergården, December 2021

Vi har haft to grupper med ca. 10 – 12 børn pr gang og tre voksne. Børnene har været de ældste i børnehaven.
Vores udgangspunkt var at vi ville blive bedre til at følge børnenes spor og tage aktivt del heri – at gribe nuet. At det blev børnenes fortælling/udtryk og fokus på processen frem for produkt. At der for nogle voksnes vedkommende ville blive tale om at turde ”give slip”.
De børn der har deltaget er fra 1. december flyttet sammen i en førskolegruppe og har brugt tiden på at falde til i gruppen sammen med nogle kendte voksne og nye. Og så er december bare fyldt med mange andre ting: julekalender, hygge, julegaver og gårdnissen Filurius og hans venner (dukketeater).
Her i gruppen har man ikke bevidst videreført så meget endnu, men har planer om det. Børnene derimod snakker stadig om Legekunst og Lars (hvor dygtig han var til at fortælle historier). De bruger det de har lært og vil gerne have de voksne med i legen.

En del af det personale der deltog er fortsat i børnehaven (i førskolegruppen er der to).
Legekunst har sat gang i mange ting. De voksne tænker mere ud af boksen, lader børnene være i deres leg og følger dem. Det er ikke så kontrolleret altid, lader der være ”kaos”, giver slip og er åbne. Vi synes altid vi har ladet børnene udtrykke sig selv kreativt – deres tegninger og klip, det skal ikke se ud på en bestemt måde. På nogle stuer laver børnene dukke teater med rekvisitter. Det dyrker vi i endnu højre grad.
Så vi er meget mere bevidste om processer og ikke produkt.
Der har helt klart været forskel fra start til slut, på hvordan børnene har taget del og bidraget. Der er sket udvikling. F.eks. de stille børn, hvordan de har åbnet mere op, taget initiativ og børnene har generelt rigtig gerne villet deltage. Det gør en forskel at de opdager at det de bidrager med har værdi, der er ikke forkerte svar. Det vokser alle af.

Lars´ smittende indlevelse har helt klart gjort sig gældende. Det har inspireret de voksne til at være mere med legende, at give sig hen i børnenes leg og udspil. Han har været en rigtig god og inspirerende rollemodel, når han f.eks. går ned i gear, skaber en helt speciel verden og nu er vi her.
At have været med i Legekunst har givet en ekstra dimension til vores læreplan og ICDP`en. Et godt praktisk pædagogisk redskab. Børnene har været rigtig gode til at huske deres forløb. De har tegnet, fortalt og der er taget billeder. Det er blevet brugt til en inspirations tavle både for børn og voksne.
For nogles vedkommende er der brug for at strukturere Legekunst tanken, for at implementere det i højere grad (også blandt de voksne der ikke deltog). Andre har lettere ved at gøre det her og nu i dagligdagen. Der er handlefrihed til at gøre det der giver mening for den enkelte men vi har et fælles mål om større bevidsthed om inddragelse af børnene og deres perspektiver, samt nærværende voksne. Vi vil bruge det til at gå mere i dybden på vores pædagogisk praksis når vi evaluerer processer.

Det at have været med i Legkunst har givet anledning til emner vi vil arbejde videre som det fremgår af ovenstående. Bl.a. også hvordan vi kan forfine at inddrage børnene og deres perspektiver. Bl.a. på stuemøderne. Også være undersøgende på hvilken betydning/påvirkning det har på børnene at vi er mere medlegende.
Det har alt i alt været en positiv og inspirerende oplevelse at have været en del af Legekunst.

Med venlig hilsen
Susanne Thorvald
Afd. leder Bødkergården

klik på billedet for at se i større udgave