MUSIK, LEG, SAMSKABELSE, DANNELSE

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Arnbjerg Børnehus

Snudefortælling: Arnbjerg Børnehus (2021)

Vi i Arnbjerg Børnehus er nu rigtig godt i gang med vores projekt LegeKunst med musik og leg i hverdagen.

Vi har haft fokus på at skabe noget sammen og gerne med musikken i fokus.

Lige om lidt har vi 1-års fødselsdag her i Arnbjerg og det skal selvfølgelig fejres – og gerne med musik, sang og bevægelse sammen med de yngste i vuggestuen. Lige nu er det kun børnehaven der har været en del af LegeKunst, men det skal selvfølgelig bredes ud. D. 16. juni har vi sommerfest for alle børn, søskende og forældre og her skal vi samskabe med forældrene. Ikke bare vise, hvad vi har lært igennem LegeKunst men synge og bevæge os sammen med forældrene.

Vi er blevet vilde med at spille og lege nye lege. Så hver torsdag spiller vi sammen. Vi spiller på alt fra spande, gamle vandrør, cykelhjul, borde, træstammer og andet vi finder. Vi er optaget af bæredygtighed og at genbruge. I begyndelsen spillede og dansede vi mest inde, men nu har vi flyttet musikken ud på legepladsen eller i skoven. Her er højere til loftet og lyden og vores sang lyder anderledes end inde.

Vi veksler mellem voksenstyret sang og børnenes initiativer. Vi synger; ” Giv en chance – ambulance”.

Det er også blevet vigtigt for os af få alt det nye vi har lært, oplevet og blevet udfordret på, ind i vores læreplan. Vores læreplan er dynamisk og nyt kommer til.

Mål:

Vi spørger hinanden; Hvordan kan vi få mere musik ind i hverdagen? Vi har jo ingen instrumenter, så hvordan kan vi så lave musik? Vi vil jo SÅ gerne!

Vi vil gerne lave musik både ude og inde – vi er et børnehus i bevægelse og vi vil gerne forme noget nyt sammen. Men hvordan får vi musik med indover, samtidig med vores fokus på vores bevægelse i hverdagen?

Musik er ikke noget der fylder i vores læreplan – og det vil vi meget gerne at den skal. Vi har derfor brug for at lære nye udtryksformer, ny viden og nye processer så vi sammen kan blive mere kreative og lave nye aktiviteter sammen med børnene til glæde for os alle.

I Arnbjerg har en af vores medarbejder selv digtet en sang og lavet en melodi om os. Målet er inddrage den, sætte den i spil og gerne med instrumenter til.

Pædagogiske mål:

• At vi inddrager sang og musik på nye måder end det vi gør traditionelt. Fx. synger

• Vi bruger det vi har til at spille på fx spande eller vi laver selv noget ud af genbrugs materialer

• Vi bruger sang, musik og bevægelse som en naturlig del af hverdagen

• Vi “griber” børnenes initiativer når de lægger op til sang, musik og bevægelse

• Vi støtter børnene I at turde spille, alle kan være med

• Vi skaber sammen, der giver fællesskabsfølelse

• Det store mål er samskabelse, da vi er en ny institution. Målet med LegeKunst er også at invitere forældrene til sommerfest for at synge, spille og bevæge sig med os

• Alle medbringer noget hjemmefra de kan spille på og sammen spiller og leger vi de lege vi har leget/ spillet gennem vores LegeKunst tid

Mål for børnene:

• At børnene tør turde det nye

• At børnene prøver at lege med sang, musik og bevægelse på forskellige måder

• At børnene får lyst til mere, udforsker, leger med sangen, musikken og bevægelse

• At børnene får en fornemmelse af dynamikken I musik, stille, langsom, hurtig

• At børnene giver plads til hinanden (turtagning)

• At børnene oplever en samhørighed gennem sang, musik og bevægelse

• At børnene får en følelse af at sammenhæng og viser forældrene om hvad det er de har lavet I LegeKunst

Tegn:

• Vi ser børnene være mindre tøvende og springe ud i sangen og musikken. Vi ser at de mere stille børn også trygge i samspillet med sang og dans

• Vi ser børnene bruge sang, musik og bevægelse som en mere spontan del af hverdagen. Fx synger ”Halesang”, spontane sætninger når de ruller, hopper og rutsjer

• Vi ser børnene begynder at bruge hverdags ting som instrumenter – slå på stolperne med en pind. Vi ser dem ude på legepladsen eksperimentere med forskellige genstande og nogle gange hører vi dem spille de rytmer vi spiller sammen

• Vi ser børnene kan følge hinanden når de fx dirigere hinanden. Langt de fleste mestre dette, men her kan vi se en forskel I modenhed og pga. aldersforskel. Vi ser de bliver mere og modige og lærer af hinanden

• Vi ser børn der viser glæde når spiller sammen og ser sig selv som en vigtig del af dette. Vi ser børnene vil det her og at de får noget ud af at spille sammen. Vi er sammen om noget helt tredje. Spontant finder de det frem I lege/sange inde og ude

• Vi ser børn og voksne har det sjovt sammen, griner, fjoller og alle flytter grænser. Vi nyder det musikalsk fællesskab vi har fået skabt

Evaluering:

Vi evaluerer hver gang efter endt 45 min med hver børnegruppe.

Vi evaluerer også undervejs på møderne i LegeKunst forløbet. Samt vores tråd på teams. Denne evaluering skal fortsætte på vores gruppemøder og læringen skal skrives ind i vores læreplan.

Vi er alle blevet udfordret – flyttet nogle grænser og blevet mere modige. Vi er godt i gang med at skabe en kultur i vores nye hus. Vi oplever flow og udvikling både sammen og hver for sig.

Og så er vi bare stolte af vores børn og af os selv – vi gjorde en forskel sammen med Anders Bo og den stolthed holder vi fast i.

klik på billedet for at se i større udgave