LEG, SAMSKABELSE, SKULPTUR, ÆSTETISKE PROCESSER

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
By: Holmegaard
År: 2021
Kunstner: Marie Wolder
DAGTILBUD:
Alfehuset

Snudefortælling Alfehuset 2021

Vi ville undersøge, hvordan vi kan støtte alle udgaver af vores skønne børn, så de alle oplever sig som ligeværdige i processerne og i ideudviklingen.

Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?

Projektet har gjort os nysgerrige på hvordan vi i højere grad i hele huset kan have fokus på de demokratiske processer i løbet af dagen. Hvordan vi kan vi inddrage børnene i planlægningen, så de oplever sig ligeværdige i processen.

En af vores nye undring var i fht hvor forskellige grupperne arbejdede. I en af grupperne var børnene som udgangspunkt meget forskellige. Men de evnede at give plads til hinanden, tog ejerskab, bød ind på trods af forskellige udgangspunkter. De oplevedes meget rummelige og engagerede.
En anden gruppe havde store udfordringer i at give hinanden plads og finde et fælles fokus.
Hva gjorde forskellen?
Hvordan kan vi sammensætte en dynamisk og ligeværdig gruppe.
Måske var det forskelle i tilgange på opgaven med forskellige fokus på enten produktet og eller processen i de to grupper de gjorde forskellen?

En anden refleksion var ud fra en oplevelse, hvor børnene fik til opgave at bygge med forskellige trærester. De skulle ved fælles hjælp sætte det sammen med lim og skruer. Børnene var delt i små grupper med en voksen tilknyttet. I denne ramme oplevede pædagogerne, at de børn som er tilbageholdende i hverdagen, igen blev det, når aktiviteten blev mere styret. De børn som pædagogerne i hverdagen oplever som impulsive og fuld af fantasi og gode input, mistede interessen. Var det fordi de ikke havde prøvet denne udfordring, var den for svær, eller var den for styret?
Der hvor det virkelig sprudlede, var når mulighederne var fri, tiden var fri og når alle både børn og voksne havde valgmuligheder på materialer.

Såååå! Vi vil fortsat øve os i at turde være i processen uden at kende målet.
Ligeledes oplevede vi, hvor vigtigt det var få aftalt hvem af de voksne, der er tovholder. At aftalerne er defineret. At vi også her er nysgerrige på hinanden.

Vi håber virkelig Sfo’en nyder godt at det gode samarbejde børnene har oplevet i forløbet. Vi gad godt at have haft dem i tiden efter, og mærket forskellen, dialogen og set legene inspireret af oplevelserne.