Ved Kulturprinsen er vi glade og stolte over at kunne dele en stor og vigtig nyhed med jer. Vi har fået 25 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet LegeKunst. Med en samlet projektramme på 70 mio. kr. kan Kulturprinsen nu igangsætte LegeKunst, der over de næste fire år vil engagere 20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave i 18 kommuner, over 1.000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8.000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere, op til 50 kulturinstitutioner, pædagoguddannelser og forskere over hele landet.

LegeKunst skal bringe de yngste tættere på kulturen og forske i, hvad mødet med kunst og kultur i hverdagen betyder for børnene og for deres leg og dannelse. Samtidig vil et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sætte nye pædagoger i stand til at lege på helt nye måder.

Ved Kulturprinsen glæder vi os som, ja, små børn til at komme i gang med at lege!

Du kan få et indblik i, hvordan vi arbejder helt konkret i LegeKunst i dette tv-klip fra Dalens Børnehuse, der blev bragt på TV Midtvest d. 15. maj i anledning af offentliggørelsen om bevillingen fra Nordea-fonden til LegeKunst!

Du kan også høre Ulla Voss Gjesing, Centerchef ved Kulturprinsen, fortælle om LegeKunst i dette klip fra Kulturen på P1 (57:57 minutter inde i programmet).

500 mio. kroner årligt til det gode liv

Nordea-fonden uddeler hvert år 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I årene 2019-2021 har Nordea-fonden valgt at sætte netop de 0-6 årige i centrum for uddelingerne under fokusområdet ’Flere børn der blomstrer’:

”Med LegeKunst vil tusindvis af børn opleve endnu mere leg, kreativitet og kultur i deres dagtilbud. Det er en stor og ambitiøs national indsats, som helt sikkert vil få flere børn til at blomstre. En stor del af menneskets personlighed, kompetencer og vaner dannes, fra vi er børn, og derfor er tidlige, målrettede indsatser vigtige at støtte, når man som os har en mission om at fremme gode liv,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

FAKTA om LegeKunst

  • LegeKunst har officiel projektstart d. 15. maj 2019, og de første børn forventes at møde LegeKunst i deres dagtilbud i løbet af efteråret 2019.
  • Nærmeste samarbejdspartnere er DPU – Danmarks Pædagogiske Universitet, Professionshøjskolen UCN, VIA University College, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen ABSALON og Københavns Professionshøjskole.

Kontakt og information:

Tanja Louring, projektleder – Telefon: 26891415 – E-mail: tjl@kulturprinsen.dk