Model 1: LegeKunst Makker

Kunst, kultur og leg som brobygning mellem lokal skole og børnehave

LegeKunst Makker udvikles med udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan for dagtilbud.

Med et startforløb på skolen bliver skolebørn klædt på til at kunne formidle fx sang, fortælling, drama, billedskabelse og leg til børnehavebørn. Her får de ældste børn opbygget et solidt fundament for at gå til opgaven som ældste makkere, og eleverne bliver opmærksomme på dét at skabe gode relationer. Herigennem gøres de bevidste om det særlige ansvar, det er, at være den ældste makker. På den måde kommer børnene omkring et arbejde med de 17 Verdensmål og målene for bæredygtig dannelse: lighed, empati, relation, opmærksomhed og nærvær.

Efter undervisningsforløbene på skolen tager eleverne på makker-besøg i den lokale børnehave for at videreformidle det, de har lært – og derefter skal børnehavebørnene på skolebesøg. Besøgene er stramt rammesat af de voksne på en måde, hvor børnene stadig har rig mulighed for at være kreative, eksperimenterende og legende medskabere.