Model 2: LegeKunst Sommerfugl

Kunstfaglig inspiration til pædagogens eget arbejde med børnene før, under og efter en kunst- eller kulturoplevelse: teaterforestilling, koncert, museumsbesøg, biograftur.

LegeKunst Sommerfugl udspiller sig i tre faser:

  • Inspiration: Inden den kunstneriske/kulturelle oplevelse. Her er der fokus på pædagogernes arbejde med at ’stemme’ børnene, arbejde med æstetiske udtryksformer og gøre dem nysgerrige på den kommende kunstneriske oplevelse.
  • Oplevelse: F.eks. teaterstykke, koncert, film, danseforestilling eller besøg på museum. Den kunstneriske/kulturelle oplevelse, hvor børnene danner sig en række indtryk og får nye æstetiske erfaringer på baggrund af mødet med en kunstner/kulturformidler.
  • Bearbejdelse: Efter oplevelsen, hvor pædagogerne sikrer, at børnene fortsat fordyber sig i og skaber deres egne udtryk med udgangspunkt i de indtryk, som de har fået i forbindelse med oplevelsen.