FORTÆLLING, DRAMA, SAMSKABELSE, MUSIK, SAMARBEJDE, KULTUR

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Vuggestuen Troldebakken

Snudefortælling: Vuggestuen Troldebakken (2022)

Efter vores forløb med de 3-4 årige børn i børnehaven er vi blevet nysgerrige på hvordan vi kan lave noget tilsvarende for nogle af vores yngre vuggestuebørn, ca. 1 ½ år.

Kan vi rent faktisk lave noget der trækker på fortælling, men skaber rum for at børnene kan være med til at bestemme hvordan historien udfoldes? Og hvor lidt behøver vi at planlægge og bestemme i forhold til en gruppe børn på 1 ½ år for at det stadig er meningsgivende for dem og giver en følelse af at opleve en historie?

Vi involverer 4 stuer fordelt på 2 grupper i vuggestuen, der alle prøver det samme. Det vil sige 2 forløb. Sniphistorien er derfor identisk i begge 2 forløb.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi har taget vores Snude evaluering begge grupper sammen, da det har været det samme forløb vi har gennemgået. Så snudehistorien dækker både gruppe 1 og 2.

Det har været en god oplevelse og vi tænker at vi lykkedes bedre end vi egentlig havde forestillet os. Vi vidste godt at vi gav os selv lidt af en udfordring. Men den simple idé med en kuffert gav os et godt udgangspunkt. Vi kunne i fællesskab snakke om hvad der skulle i kufferten og når vi havde workshop med børnene, gjorde det lidt uformelle format at vi alle kunne prøve noget af undervejs.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Det viste sig at fungere overraskende godt med at børnene selv tog ting op af kufferten og dermed styrede hvad der skulle ske med de ting der var i kufferten. Allerede ved det første besøg var der en pige der med det samme begyndte at tage ting op af kufferten og fordele dem rundt til andre. Det banede vejen for de andre børn, der allerede gangen efter også turde at deltage i tage tingene op af kufferten.

Det betød i praksis at selvom vi havde nogle lege i baghånden i tilfælde af at børnene ikke fandt kufferten interessant, kom de idéer aldrig i brug.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi har bl.a. oplevet at nogle af børnene nu legede med deres egne tøjbamser sammen med den legetøjscykel som var med i kufferten. De har adopteret idéen om at lære bamser at cykle.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Det er endnu lidt tidligt at sige, men vi er blevet nysgerrige på hvordan kufferter kan bruges i andre sammenhænge. Og det har under alle omstændigheder åbnet vores øjne for det legende og eksperimenterende.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været interessant at prøve med så små børn, hvor der normalt er meget fokus på at skabe faste rammer og rutiner for børnene. Og det har givet os et indblik i hvordan det kan fungere, uden at man mister det med de faste rammer og rutinerne.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

• En meget interessant oplevelse at lave noget med så små børn. Og en af de store oplevelser har været at opdage hvor lidt man behøver at gøre. Nogle få velvalgte genstande, brugen af en ”Spændende” kuffert og så ellers bare tage sig tid til at lege med børnene ud fra det de har lyst til.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Hvordan kan vi ellers bruge kufferterne. Kan det kombineres med særlige temaer og kan det gøres med andre typer genstande?

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil prøve formlen fra vores forløb af på andre idéer. Vi er dog ikke afklaret om hvilke endnu.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Hvordan bevare vi det simple i idéen, når vi flytter metoden over til andre temaer. Og hvad er det for typer genstande, legetøj og musikinstrumenter som børnene bedst kan lide.