UDELIV, ÆSTETISKE PROCESSER, FÆLLESSKAB, LEG

REGION: Midt
KOMMUNE: Ikast-Brande
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Vestbyens Børnehus

Snudefortælling: Vestbyens Børnehus (2021)

Vi har oplevet projektet omkring LegeKunst som meget givende for vores daglige praksis og har hjulpet os i forbindelse med didaktisk overvejede aktiviteter, når vi er på legepladsen. Vi er blevet skarpere på, det ikke er de store forkromede projekter, der gør forskellen, men at udviklingen ligger i de små overskuelige forløb, hvor børnene oplever en start – midte – slutningen indenfor kort tid, for at kunne overskue hele processen. Vi var meget optagede af, at det handlede mere om processen end produktet, og er derfor blevet skarpere på, hvordan vi kan bruge den natur, der er lige udenfor døren.

Vi har sammen med billedkunstner og naturvejleder fået blik for endnu flere potentialer på legepladsen og i naturen lige udenfor døren, som også var vores ønske og som ligger i forlængelse af vores læreplan. Børnenes perspektiv er kommet til udtryk ved at vi har haft fokus på den legende tilgang og ikke på produktet. Det vil for os sige, at når vi fx tager ståltråd med ud og børnene finder blade for at sætte på ståltråden, så skal det ikke ligne noget specielt, men børnene har mulighed for sammen med de voksne at forme og udvikle på det som de har lyst til. Derfor har det fx ikke kun været blade, der har været brugt i forbindelse med denne aktivitet, men der har været en stor åbenhed i forhold til hvad børnene tænkte, der gav mening for dem.

Børnene har under hele projektet været meget fokuserede, og vi gjorde os nogle spændende erkendelser i forhold til, hvor lang tid de kunne bevare koncentrationen. Det har som sådan ikke medført nye venskaber, men det har bidraget til at børnene har fået øjnene op for flere muligheder på legepladsen, og i nogle tilfælde også at aktivitetscentrerede fællesskaber kan bidrage til følelsen af fællesskab, og vi formoder at det på sigt giver nye robuste venskaber.

Personalet har under projektet været meget engagerede og har hver især brugt uderummet til andet end cykler og fodbold. Der er kommet et større fokus på, hvordan vi udnytter legepladsen som læringsrum indenfor forskellige temaer. De voksne er blevet mere åbne for børnenes ideer og input, og der er ligeledes kommet et større fokus på processen fremfor produktet. Der er gennem ugerne efter LegeKunst lavet mange ting på legepladsen som ikke tidligere er set i samme omfang. Vi har et opmærksomhedspunkt i forhold til at fortsætte denne udvikling fremadrettet. Vi forsøgte fra projektets start at italesætte at det skulle med-føre noget blivende, og det er i den grad blevet et mindset som gør at vi er mere til stede og følger børnenes initiativer mere end før. Vi arbejder derfor på, at der fremadrettet bliver skabt flere muligheder udenfor. Det kan fx være et sted, hvor man kan male med mudder osv.

Det pædagogiske personale samt ledelse er nu nysgerrige på, hvordan vi sikrer, at vi fortsat griber børnenes initiativer og lader dem lege og eksperimentere med forskellige materialer, når vi er udenfor. Som ledelse er vi spændt på, om nogle af de her gode processer finder vej, når vi skal have pædagogisk dag og planlægge fremadrettet, hvordan vi vil arbejde med kultur, æstetik og fællesskab. Derudover er vi opmærksomme på at skabe rum for udfoldelse udenfor, så det fx er okay at male med mudder et sted osv.