MUSIK, FÆLLESSKAB, RYTME, BEVÆGELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Aalborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Vejgaard Børnehave

Snude-fortælling: Vejgaard Børnehave (2022)

De første gange af projektet, stod Michael Bach for planlægningen og udførslen. Dette gav inspiration til, hvordan man kan skabe et rum hvor det fælles tredje er musik og sang, hvor børnene føler sig set og hørt og hvor nysgerrigheden vækkes hos børnene. De første gange var vi indenfor, men da vi ønskede at forløbet skulle kunne flyttes udenfor, lagde vi vægt på, at de rekvisitter, som der indgik i forløbet var enkelt og kunne benyttes af alle. Vi valgte derfor at indkøbe trommestikker og store baljer til at spille på- og med.

Børn og personalet har lært, at spille og klappe til rytme. Og at musik er mange ting.

Fortælling og iagttagelse af en formiddag med lege kunst:

HOLD 1

Alle børn samles på boldbanen, og sættes i en rundkreds. Pædagogen siger ”hej til alle børn” og begynder at synge sangen ”hej goddag” til alle børn. Alle børn skal op og stå de skal have pulsen op og synger og laver fagter til ”knoglesangen” alle har god energi både børn og voksne. De laver ”prutterim” de laver en imaginær tryllestav. Den ene voksen kaster en usynlig tryllestav til dem alle er klar. Alle børn får 2 trommestikker 2 børn hjælper med at dele ud. De hilser på de forskellige overflader ”trommer” på mål, dæk m.m. de finder hurtigt en rytme. De danner et tog, og synger togsangen og tager på tur rundt på legepladsen imens de trommer på andre overflader og synger ”togsangen” de ender tilbage på ”boldbanen” hvor alle børn sætter sig i rundkreds og pædagogen spørger til endnu en sang. Forløbet afsluttes med farvelsangen.

HOLD 2

Alle børn samles igen på ”boldbanen” alle synger goddag sangen og alle børn bliver på skift spurgt om deres navn. Pædagogen nævner et dyr hun har set, og den siger ”muh” som inspiration til ”Jens Petersens ko” alle synger sangen med fagter. Pædagogen spørger om de kan nævne et andet dyr en af børnene siger ”regnorm” alle børn rejser sig og bevæger sig som en regnorm og slutter af med en frø ”uh ad har du set en frø en dag”. Den anden pædagog begynder at spille på tamburin, alle børn begynder at slå på trommer til rytmen. Alle børn trommer på forskellige ting og områder på legepladsen. De finder ud af hvad der giver forskellige lyde. De slutter af på ”boldbanen” med endnu en sang med fagter til. Forløbet afsluttes med farvel og tak sang.

Så er den historie ude – fortælling

Hvordan har dagtilbuddet konkret arbejdet med sidste del af Legekunstforløbet?

Pædagoger 100%. Hvilke indsigter har denne 3. del af forløbet bidraget med?

Da personalet selv skulle planlægge og udføre, var det med en spænding og nervøsitet, om vi kunne skabe det samme drive som Michael. Michael var god til at hjælpe og guide i processen og mindede os om, at vi skulle tage ejerskab og gøre det til vores eget, med inspiration fra ham. Dette var med til at give ro og hurtigt blev forløbet vores.

Personalet og børnene er i gang med, at øve til en opvisning i forbindelse med vores julearrangement. Som skal foregå på legepladsen, med vores rekvisitter trommestikker og store baljer. Sangene bliver julesange for at holde fast i årstidens traditioner.

Hvilke konkrete ændringer har det samlede Legekunstforløb skabt for børnene, personalet og dagtilbuddet?

I børnehaven ønskede vi at skabe et forløb hvor børneperspektivet er taget med i processen. Vi har lært, at det er godt med en ramme og plan for forløbet, hvor det er vigtigt, at der er plads til afvigelse. Hvis man bliver for låst i eget program, kan det være svært at se de muligheder børnene åbner op for, når deres fantasi viser, derfor sørgede vi for at lave et program, hvor der var plads og mulighed for at følge børnenes perspektiv og derved lod dem blive medbestemmere.

Lege kunst har inspireret hele husets personale og de andre børn, som hver gang har kigget nysgerrigt med hele huset er blevet inspirereret til, at spille Michael Bachs musik flere gange om dagen.

Hvad har vi lært om, hvordan kunst og kultur kan fremme leg og dannelse?

Børnene har lært at være sammen om noget fælles. De har lært at sige til og fra i forhold til, hvad de vil være med til. Børnene har lært at bruge deres fantasi og kreativitet igennem legen og musikken.

Hvilke elementer i den pædagogiske læreplan er kommet i spil under forløbet?

Vi har specielt fokus på, at sikre børneperspektivet blev inddraget som en del af forløbet. Alle læreplanstemaerne har været i spil, social udvikling og alsidig personlighedsudvikling i forhold til at udføre noget i sociale fællesskaber, samt at det enkelte barn fik mulighed for at udtrykke sig. Vi udførte flere gange forløbet på legepladsen, hvilket gjorde at udeliv var i fokus samt krop, sanser og bevægelse. Kultur, æstetik og fællesskab igennem noget fælles tredje og fælles relationer. Igennem hele forløbet blev kommunikation og sprog brugt rigtig meget, som både fælles budskab, lytte og kommunikere.

Hvordan vil vi arbejde videre med samskabende processer?

Vi vil fremover være nysgerrige og åbne for, hvad andre ude fra kan inspirere os til og med. Specielt hvis vi igen oplevere ting vi ikke ”gør” eller kan blive bedre til i den pædagogiske praksis.

Hvilke værdier fra Lege Kunst tager vi med i kommende projekter?

Michael Bach var god til at give en konstruktiv kritik og feedback. Hvilket havde stor indflydelse på vores tro på, at vi var i stand til at skabe et forløb på legepladsen, hvor musik og sang blev et fælles tredje og enkelte rytmer, blev til melodier, som både børnene og voksne kunne være med til.

Personalet har været engageret og troede på, at de godt kan tage imod ny læring. Forløbet som lege kunst, med udgangspunkt i en undring fra ens egen praksis har været godt at arbejde ud fra samt evakuere ud fra.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

• Personalet er blevet bevidst om, at de godt kan noget med musik og musik med børn er mange ting. Forløbet af gjort personalet mere bevidst om værdien i processen frem for det, der kommer ud i den anden ende.

• Bevidstheden om, at musik er mange ting og vi ”kan godt”