DIGITALE MEDIER, LEG, ÆSTETISKE PROCESSER

Region: Syd
Kommune: Vejle
By: Vinding
År: 2020
Kunstnere: Anna Hansen og Jacob Knudsen
Dagtilbud:
Valhalla

På Valhalla havde vi to forløb: et i vuggestuen og et i børnehaven.

På et overordnet plan var vores ”undren” i projektet:

– Hvordan kan de voksne bruge kunst og æstetiske processer til at indgå i og understøtte børnenes leg?

– Hvordan kan kunst åbne op for fantasien, således at de voksne kan inspirere til kreativitet og eksperimenterende lege?

– Hvordan kan de voksne i højere grad indgå i børnenes leg og følge børnenes spor?

På et mere konkret plan betød det, at vores undren i vuggestuen var målet at finde nye måder at arbejde med emnet ”Bondegårdsdyr”. Eksempelvis ved at lade sig inspirere af hvad det digitale og sansemæssige kunne tilføje til emnet ”Bondegårdsdyr”.

Det betød bl.a. eksperimenter med tøjbamser, skyggespil, bondegårdsdyr, klassisk musik og nye udgaver af gamle lege. Eksempelvis en huleleg, som vi plejer at lege. Her gemmer vi os i et lille telt og synger en særlig hulesang. Som en del af vores forløb, blev den leg blandet med gemmeleg, hvor børnene, efter at være kommet ud af hulen, skulle finde et tøjdyr, der var gemt i lokalet.

I børnehaven var den konkrete undren, hvordan temaet ”Biler” kunne bringes i samspil med leg og læreplanstemaer på en måde, hvor vi bliver gode til at følge børnenes spor og kunne eksperimentere sammen med dem.

Det betød i praksis bl.a. en række afprøvninger af hvad man kan med lege, genbrugsmaterialer og apps.


Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren i vuggestuen?
Det er generelt gået godt med undersøgelserne af nye måder at arbejde med bondegårdsdyr sammen med børnene. Selv om ikke alle idéer der blev afprøvet fungerede som planlagt, har vi nu en bred pallette af nye idéer, vi kan trække på.

Og for børnene gav det god mening at afprøve mange forskellige måder at lege med bondegårdsdyr. Sammenhængen blev skabt ved at der, uanset hvilken leg der blev prøvet, altid blev både snakket om dyr og leget med dyr. Det at det blev gjort over en længere periode og at alt handlede om dyr gav ligeledes sammenhæng, genkendelighed og mange gode snakke.

I det hele taget var det nemt for børnene at komme med i lege og snakke, når det var noget genkendeligt fx at lege de dyr, vi tidligere på dagen havde tegnet og snakket om. Vekselvirkningen imellem nyt og kendt gav dem gode nye udfordringer i et trygt miljø, fx ny projektor, nye lege, ny voksen, men i et kendt miljø, salen.

Hvad skal der nu ske? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?
Hvordan det kommer til at gå nu, må fremtiden vise. Vi skal fortsætte med at udvikle på idéer og vores måde at arbejde på, herunder at blive ved med at være gode til at følge børnenes spor. Og ikke mindst undersøge hvordan vores idéer kan overføres til andre pædagogiske områder.


Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren i børnehaven?
I forhold til vores undren, er vi kommet et godt skridt videre. Det at kunne gå i dybden med et emne, at kunne sætte fokus på detaljer og forskellige vinkler, har givet en række nye redskaber vi kan inddrage i vores daglige arbejde. Herunder et godt blik for hvordan man kan være mere uformel og legende i sin tilgang til læreplanstemaer.

Og i forhold til selv at kunne arbejde eksperimenterende og følge børnenes spor, har det været godt at blive inddraget så meget om både emne og ideer før og undervejs i forløbet.

Hvad skal der nu ske? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?
Projektet har givet en ny indsigt i at arbejde med genbrugsmaterialer. Børnene var eksempelvis meget optagede af at arbejde med ReMida-materialer. Det er nok noget, vi vil arbejde videre med.

Projektet har også givet ny indsigt i, hvordan man kan arbejde med det digitale. Eksempelvis det at kombinere med en App ”Hjulene på bussen” var rigtig god og den vil blive brugt i fremtiden. En anden idé vi også gerne vil arbejde med er ”Fotosafari”, hvor vi tager billeder sammen med børnene.

klik på billedet for at se i større udgave