LEG, DRAMA, TEATER, KUNST, FÆLLESSKAB, FORTÆLLING, PERFORMANCE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Troldebakken

Snudefortælling: Troldebakken (2022)

Hvordan kan vi blive dygtigere til at inddrage det kunstneriske i vores pædagogiske arbejde med målgruppen 3-4 årige og gøre det på en måde hvor børnene bliver mere medskabende – og ikke mindst hvordan kan vi blive gode til at starte med det børnene er optaget og så bygge på.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

For os var det spændende om vi kunne lykkedes med at børnene kunne være medskabere i legen og historien om de to tøjbamser der fortalte historier og om vi kunne give legen fri undervejs.

Det synes vi at vi er lykkedes med. Dels fordi vi undervejs blev dygtigere til at give slip og lade børnenes fantasi råde. Dels fordi vi fik skabt et rum, hvor alle måtte bidrage til indholdet. På den måde blev det en sjov og anderledes proces, hvor vi startede med lidt stramme tøjler, men undervejs fik givet fri los.

Vi måtte bl.a. undervejs justere vores oprindelige plan om at lade tøjbamserne fortæller historien om de 3 bukkebruser som udgangspunkt, da historien måske ikke havde spændende nok roller til børnene og ikke appellerede nok til børnenes egen fantasi. Men så prøvede vi i stedet med Lille rødhætte og ulven, hvilket pludseligt gav flere muligheder.

Den historie tilgik vi så på forskellige måder og blev løsere og løsere i forhold til hvordan vi legede med den oprindelige historie. Vi lod børnene skifte roller som de havde lyst til og blev bedre til at skabe en ramme hvor vi kan give plads til børnenes initiativer. Herunder også hvor der var behov nogle overordnede genkendelige struktur

På den måde udviklede det hele sig fra noget hvor der var et slags manuskript, til noget der mere var fri dramaleg.

En af det store opdagelser undervejs har været hvor få rekvisitter der egentlig skal til for at skabe en leg. Alt kan være rekvisitter – bare man har fantasien.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi havde en ramme hvor to tøjbamser fortalte en historie om først bukkebruse og senere Lille Rødhætte og Ulven. Men inden for den ramme fik vi skabt et frit legerum inspireret af dramapædagogiske lege.

I starten var rammen lidt fast, men efter skiftet til en ny historie, fandt vi ud af at lege på en måde så det ikke var en slags teaterforestilling de spillede, men mere handlede om at undersøge de forskellige karakterer i Lille Rødhætte og Ulven.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er endnu for tidligt at se, lige som vi lige nu har julen som tema, hvilket har sine egne faste og tilbagevendende traditioner.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Om vi gør noget anderledes, ved vi ikke endnu. Lige nu er vi i gang med juleaktiviteter og de ligner lidt det vi plejer at gøre. Men undervejs i forløbet, synes vi at vi blev dygtigere til ikke at forberede alt, men i stedet lege med i nuet.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vi synes det har været fedt at eksperimenterer og det tænker vi vil gøre meget mere af. Så vi tror at vi fremover kommer til at lave aktiviteter der er lidt mindre planlagt og lidt mere improviserende, hvor vi undersøger sammen med børnene.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

For kunstneren har det være meget spændende at inddrage det dramapædagogiske så meget som vi gjorde undervejs – og heraf få en masse erfaring med hvordan det kan gøres sammen med børn på 3-4 år uden en stram styring i stil med det man eksempelvis plejer at gøre med hatteteater og lignende. Det har også været lærerigt at arbejde sammen med de dygtige og erfarende pædagoger, hvor der både var åbenhed og hurtig respons, når der blev foreslået idéer.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er stadig nysgerrige på at lege med teater og musik på forskellige måder.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Helt præcist hvad vi vil som det næste, ved vi ikke endnu, men vi er nysgerrige på at udbrede metoderne til andre emner. Eksempelvis hvis vi skal have om Science, hvordan kan det legende og eksperimenterende indgå.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At vi husker at ryste posen, når vi tager fat i tilbagevendende temaer.