LEG, KUNST, KULTUR, MALERI, FORTÆLLING, BILLEDKUNST, ÆSTETISKE PROCESSER, FÆLLESSKAB

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Trip Trap Træsko

Snudefortælling: Trip Trap Træsko (2021)

Vi er optaget af flere ting i vores arbejde:

– Hvordan opbygger vi et fællesskab i vores multikulturelle hverdag?

– Hvordan kan vi inddrage alle børn?

– Hvordan skaber vi rammer så børnene tør være med, bliver nysgerrige og alle børnene involverer sig i projektet

– Vi er optagede af at vi sammen øver os, og vi sammen skaber noget

Vigtigt: Det er børnene som skal være i fokus og vi er nysgerrige på hvordan dette projekt bliver børnenes projekt.

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været en god oplevelse i en vanskelig periode. Projektet blev planlagt mens der var åbent i forhold til Corona. Men da vi skulle i gang, havde Corona meldt sig igen. Så store dele af projektet er kørt gennem online kommunikation, kombineret med fysiske aktiviteter organiseret af pædagogerne, samt enkelte fysiske kunstnerbesøg, der hvor det var absolut nødvendigt.

Men selvom vi måtte gøre det på den måde, har det været en god oplevelse og måske i virkeligheden været med til at styrke samarbejdsdelen, da intet af det vi lavede kunne lade sig gøre hvis ikke vi havde et godt samarbejde.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

I projektet har vi arbejdet med både historiefortælling, billedkunst og musik – i en åben form. Det vil sige der til at starte med blev sat en retning, men uden at der var udviklet konkret indhold. Efter hver workshop aftaltes det hvad der skulle ske næste gang, sådan at der ikke blev tænkt for langt frem, men at man kunne passe det til i forhold til børnenes interesser.

Historiefortællingen bestod i at finde på en historie om fire børn der for vild i sneen og tilfældigvis fandt frem til bålhytten. Historien kom til at indeholde idéer til lege og aktiviteter.

Billedkunstdelen bestod i at børnene malede forskellige motiver til bålhytten og samarbejdede om et fælles billede. Musikdelen bestod af at vi sammen skabte vers til en sang en af pædagogerne havde lavede og derefter fik lavet en musikvideo.

Ved alle tre dele var det børnene der var med til at styre indhold og retning, samt bidrage til det konkrete indhold. Dette blev gjort gennem fælles aktiviteter.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er endnu for tidligt at sige, men de har allerede inddraget bålhytten i deres leg. Vi synes også vi kan se en stolthed hos børnene over at de har været med til at male den.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Også her er det endnu tidligt at sige, men vi synes at kunne spore en anderledes tilgang.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været interessant og har givet os erfaringer med nye måder at lave samarbejder på tværs af børn, voksne og udefrakommende. Det har givet os en anden måde at arbejde med projekter, særligt projekter med åbne dagsordener.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

En meget spændende proces, hvor man skulle samarbejde mellem flere forskellige parter og skulle kunne gøre det online i store dele af tiden.

Almindelig glæde ved at samarbejde med pædagoger der også selv har mange fine idéer.

En dybere forståelse for det pædagogiske.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Nye måder at arbejde med fortælling, musik og billeder.

Hvordan man kan inddrage forældre i kunstneriske processer.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil dels have fokus på hvordan nye børn gennem kunstneriske processer kan være med til at bidrage til bålhyttens historie og identitet.

Vi vil inddrage det at vi ved hvordan vi kan lave fælles historier, sange og billeder i nye projekter.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Hvordan kan vi forsimple processerne yderligere og hvordan kan vi overfører idéerne til kortere hverdagsaktiviteter?