LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BILLEDKUNST, SKULPTUR, TEGNING, MALERI, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Midt
KOMMUNE: Skive
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Spiloppen – Daycare Nord

Snudefortælling: Spiloppen (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Kunstner og pædagoger synes at det har været spændende og udfordrende. Pædagogerne ønskede mere struktur, hvor kunstneren arbejder uorganiseret. Det kom der et godt samarbejde ud af og det blev en god oplevelse at arbejde med matematisk opmærksomhed via kunst og kreativitet. Barrieren mellem pædagog og kunstner ”meget ordentlig kontra meget sjusket og kaotisk”. Tilgangen blev ”forstyrrende” og ”tænke ud af boksen”, og det gjorde det spændende.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene har fået lov til at gå den vej de havde lyst til. Børnenes perspektiv og ideer er blevet fulgt og taget med på vejen.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Flere børn ser hinanden, flere relationer ,gruppen er mere ”sammentømret”- større fællesskab.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Fremover vil de forventningsafstemme mere tydeligt, mere mod på det kreative, følger mere børnenes spor, lader dem udfolde sig, forfølger deres ideer, øver sig i som voksen ikke at styre og ikke at gøre noget.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Fornuften siger at det er godt, evaluere er godt, har været lidt i tidspres. Vil have børnene med i evalueringen.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Spændende med matematisk opmærksomhed fordi det giver mening. Kunstneren har været glad for at arbejde sammen med pædagogerne. De var gode at samarbejde med. Vigtigt med pædagogernes ressourcer, da de kender børnene og deres evt udfordringer. Kunne måske have givet pædagogerne mere plads.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Hvordan får vi mere kunst ind i hverdagen.

Sammensætning af børnegruppen har udfordret…. Har skulle ”passe på” de mindre velfungerende børn, og det kræver ekstra personale og mindre børne grupper, så det videre arbejde kræver ny planlægning.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Kunstformen: Naturmaterialer og matematisk opmærksomhed vil vi ta med videre og lade det smitte af i andre børne grupper og udbygge det i denne gruppe.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Samfølelse, fælles opmærksomhed og fællesskabet er nøgleordene i denne proces.

Samskabelsen har rystet gruppen sammen og de har fået øjnene op for hinanden både voksne og børn og nydt hinandens ressourcer. Denne proces har også gjort børnenes tilgang til at løse opgaver tydligere.