Musik, kunst, fortælling, udeliv

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Snurretoppen

Periode: Dec 2021-marts 2022

Leder: Rikke T Bloch

Kunstner: Signe Friis

Kunstart: Musik

Opstartsmøde: Dec 2021

Snude-fortælling Snurretoppen

I Snurretoppen har vi sammen med en musikpædagog arbejdet under temaet ”Sørøvere” med 2 børnegrupper. Den ene gruppe bestod af 3-årige børn, mens den anden gruppe bestod af 4-årige børn. Målene for legekunsten har b.la. været at understøtte børnenes sprogudvikling, følge deres spor og udtrykke sig kunstnerisk i kreative processer, b.la. i form af musik, dans, bevægelse, drama/historiefortælling og billedkunst.

I forløbet lykkedes det musikpædagogen og det pædagogiske personale at skabe et legeunivers omkring temaet ”Sørøvere”, hvor der var fokus på det musiske, bevægelse samt historiefortælling. Børnene ”roede” fx ud til en øde ø, hvor de fandt skatte og vilde dyr, som de sang og lavede remser om. For at understøtte sprog og udtale, blev der også arbejdet med at sige ting ”i puls”, fx ”Nu er vi på skattejagt – vi er ikke bange”.

Undervejs var der fokus på at følge børnenes spor, og specielt gruppen af store børn havde mange initiativer og ideer, fx agerede en dreng en ”hejsebro” udenfor og fandt derved sin plads i legen, da han havde svært ved at indgå i legen med at ”gå planken ud”. I LegeKunst forløbet blev det pædagogiske personale bedre til at følge børnenes ideer og tage aktiv del i deres lege. Fx fik en pige en idé om, at der skulle laves mad ude på den øde ø, og hun tog derfor initiativ til at ”lave mad” til de andre børn – en leg, som hun legede med succes, og som vi har set, at hun ofte er vendt tilbage til efterfølgende.

Hos de mindre børn havde børnene brug for, at der blev lagt spor ud, som de kunne følge, da initiativet ikke kom så meget af sig selv. Børnene er specielt glade for sanglegene, som de kan bevæge sig til, og de er glade for ”at ro” ved at sidde overfor hinanden og holde hinanden i hænderne. Det gør de ofte på eget initiativ og med skiftende legekammerater. Børnene har også været begejstrede for at tromme, og de har øvet sig i at regulere sig og spille kraftigt/ stille samt i at lytte og stoppe, når sangen var slut. Flere af legene har således trænet lytteopmærksomhed samt at regulere sig og vente på tur.

Her ved forløbets afslutning vil vi arbejde videre med rytmer og det at sige ting ”i puls”, da børnene selv er begyndt at lave rytmer og spille på ting, de finder i sandkassen, fx ved hjælpe af pinde og spande. Vi ser, at børnene af eget initiativ er begyndt at lave rytmer og synge selvdigtede sange til, og vi er blevet nysgerrige på at udforske effekten af at arbejde med rytme og puls ift. at understøtte sprogudviklingen og rytmen i sproget. Vi har b.la. talt om, at vi vil have vores tale-hørekonsulent til at udfolde emnet, så vi kan arbejde videre med dette, og få en større faglig forståelse af, hvordan vi med rytme og puls kan understøtte sproget og udtalen.

Som pædagogisk personale er vi blevet bedre til at bruge rytme i pædagogiske aktiviteter, fx har vi eksperimenteret med at træne lytteopmærksomhed ved at lave 3 rytmeslag med pinde i luften, 3 rytmeslag på gulvet osv. Vi spiller generelt mere på trommer og inventar, og er blevet ekstra opmærksomme på at anvende fjollerim og bruge instrumenter i hverdagen. Vi vil fortsætte vores arbejde med at følge børnenes spor, men har også fået blik for, at nogle børn har mere behov for struktur og har svært ved at skifte retning og følge nye spor hele tiden.

I Snurretoppen har vi arbejdet under temaet ”Sørøvere” i 3 måneder nu, og LegeKunst har været en del af dette. Vi har selv arbejdet en del med billedkunst og den kreative skabende del, mens samarbejdet med musikpædagogen har været med til at udvide vores legeunivers på det kreative musiske område. LegeKunst har således tilført nye dimensioner til børnenes lege, men det har også givet det pædagogiske personale kompetencer, lyst og mod til at eksperimentere videre med det musiske element i leg og pædagogiske aktiviteter.

Snip, snap, snude – nu er den historie ude.

Rikke Thoustrup Bloch

Pædagogisk leder

klik på billedet for at se i større udgave