ANIMATION, ÆSTETISKE PROCESSER, LEG, FÆLLESSKAB

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Skovbørnehaven Fredly

Snudefortælling: Skovbørnehaven Fredly (2021)

Vores LegeKunst projekt har i praksis gået ud på, at vi sammen med børnene har bygget en kæmpe zoetrop og efterfølgende eksperimenteret med at lave film til zoetropen . Der er blevet arbejdet med mange udtryk og materialer i forbindelse med filmfremstillingerne.

Vi er af kunsterne blevet inspireret til at arbejde mere med processen end produktet. Fx har vi set og prøvet, hvordan vi kan følge børnenes spor i en kreativ proces, hvor børnene eksperimenterede med at male og at blande farver. Vi er ligeledes blevet inspireret til at væve aktiviteter sammen med en sjov fortælling for at skabe en rød tråd for børnene i aktiviteterne. I dette tilfælde har det været brødrene Hans Henrik og Hans Henrik, der engang boede i Skovbørnehaven Fredly, hvor de gravede efter guld.

Som personalegruppe er vi blevet klædt bedre på til at arbejde med animation, fx stopmotionfilm og den mekaniske animation i form af billeder til zoetropen. Vi har øvet os i at følge børnenes spor og vores opøvelse af kompetencer inden for emnet gør, at vi oplever, at det er lettere at give slip på kontrollen og følge børnenes spor i en kreativ proces.

Vi er blevet mere opmærksomme på kvaliteten af, at vores tidsstruktur ikke er mere fast, end den er. Hvis vi fx er fordybet og optaget af noget, og børnene er i flow, gør det ikke noget, at vi ikke spiser på det vanlige tidspunkt. Vore rutiner kan sagtens rykkes til fordel for en proces, hvor børnene er i flow.

Vi har det meste af tiden haft hele børnegruppen med til at deltage samlet på frivillig basis. Det har fungeret godt og har bevirket, at vi som voksne bedre har kunne varetage andre omsorgsopgaver uden at blive for pressede. De sidste gange har vi aldersopdelt børnene for bedre at kunne udfordre børnene på niveau og tilgodese det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Det har fungeret godt at have denne vekslen, begge dele har kvaliteter. Det har givet noget til børnefællesskabet at arbejde fælles i den store gruppe. Det at arbejde mere på niveau har gjort, at flere af de ældste børn har kunne få mere indflydelse på processen, bruge deres fantasi i gruppen og derved fået et større ejerskab for deres film. De yngste børn har vi kunnet møde dér, hvor de er i deres udvikling og give mulighed for en mere sansemæssig fordybelse i materialerne. Børnenes arbejde i små grupper omkring en fælles opgave afstedkom noget god energi, og børnene fik mulighed for at opleve nye sider af de andre børn, de blev inspireret af hinanden og øvede rummelighed.

De sidste fire gange LegeKunst arbejdede vi videre i de enkelte grupper og målrettede aktiviteterne til børnenes niveau. De ældste arbejdede med stopmotion film, og de yngste arbejdede med at lave nye film til zoetropen.

Vi er med dette projekt blevet optaget af at bruge fortælling i forbindelse med overgange i børnehavens dagligdag. På denne måde vil vi fremadrettet prøve at anvende en legende tilgang, som kan fange børnenes interesse og opmærksomhed og puste til deres fantasi. Herved kan vi skabe og ”sætte en stemning”, som fx kan gøre en overgang/et skift lettere for børnene.

Vi er fortsat nysgerrige på fleksibiliteten i læringsmiljøerne og dét at blive bedre til at tilpasse og justere læringsmiljøerne. Vi er ligeledes nysgerrige på, hvordan vi i det pædagogiske arbejde skaber rammer, der støtter børnene i at blive rummelige over for deres medmennesker og omverden.

klik på billedet for at se i større udgave