MUSIK, TEATER, DIGITALE MEDIER, SAMSKABELSE, LEG, KUNST, DANNELSE, FORTÆLLING

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Sjørring Børnehus

Snudefortælling: Sjørring Børnehus (2022)

Undersøgelsesspørgsmål

På hvilken måde kan IT og Science leges ind i den pædagogiske praksis?

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Pædagog: ”Jeg er ovenud begejstret og det oplever jeg også at børnene har været.”

Kunstner oplever at der har været en god opbakning – begge veje.

Pædagogerne italesætter at det har været fint at kunstneren er kommet med en masse ideer og så har pædagogerne taget udgangspunkt i det og sammen med børnene tilsat lidt ekstra. Børnene har haft plads og tid til at lege undervejs, for det er vigtigt at huske at give tid og lov til legen.

Pædagogisk leder; ”Dette forløb har kunne noget særligt”, det oplever hun hos både børn og voksne. Det har været godt afstemt og det er gået op i en højere enhed.

Kunstner oplever at der har været en god kontakt og gensidig sparring.

Kunstner; ”Det har været fantastisk at være med og fedt at se pædagogen bringe IPAD ind i projektet.”

Kunstneren italesætter også at det har været inspirerende at se hvordan pædagogerne tilgår børnene- de giver sig tid til børnene. Kunstner oplever at hun lærer noget

Kunstner; ”Fedt at der er tid til leg i LegeKunst og at det ikke er produkt/resultatorienteret.”

Pædagogisk leder; ”Jeg ser dig som virkeligt begejstret når du kommer. Og du har gået engageret ind i projektet med gode observationer og overvejelser.”

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene har fået lov til at gå til og fra efter ønske og interesser.

Pædagog; ”Det er svært hver gang – men fedt at se hvad der sker, for børnene vender tilbage til legen”.

Et barn kom med en kasse forskellige fisk som der efterfølgende blev studeret og talt om. Der var bl.a. blæksprutter m.m.

Et andet barn kom i børnehaven med en fiskebog hjemmefra. Den blev læst højt og pædagogen googlede nogle af fiskene. Pædagog: ”Jeg troede ikke jeg kunne blive så optaget af fisk.”

Børnene blev særligt optaget af pighajer. De har lært mange nye ord undervejs f.eks. Pighaj, rødspætte og havtaske.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene er gået mere og mere væk fra det traditionelle legetøj og leger mere med de elementer der er blevet udviklet og tilført i projektet. Det er f.eks. små fiskenet og flaskeposter.

Nogle af de voksne blev forstyrret af at der af og til blev hentet legetøj ind i legen der ikke hørte til. De voksne blandede sig dog ikke i det når der pludseligt var en bil i legen. Det skabte en god dialog til opfølgningsrefleksionen om hvem det er forstyrrende for og om hvorvidt de voksne havde været nysgerrige på hvad f.eks. Barbie lavede i deres undervandsleg. Balance mellem voksen og børnestyring.

Børnene leger de lege de har leget til LegeKunst imellem forløbene. De kommer også og efterspørger de ting der anvendes i projektet. Der er en del lege der ikke tidligere er blevet leget.

Der er kommet flere fælleslege hvor alle kan være med, men der er ikke sket ændringer i de små fællesskaber.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Pædagogerne tænker mere over at give børnene plads til at lege og også til at være mere deltagende.

F.eks. når der skabes fortællinger med Puppet Pals på IPAD.

Der er flere ting børnene i højere grad selv får lov til at gøre, på deres præmisser efter LegeKunst.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det virker godt i praksis at der løbende er refleksion. Pædagogerne har ikke tænkt over at det har været aktions-læring.

Det kunne være en god del af daglig praksis at lave de små refleksioner, hvis man kunne få det til at passe i hverdagen.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Pædagogerne vil arbejde videre med IT delen, og ligeledes den måde LegeKunst er bygget op på.

De vil arbejde med nogle kreative ting og koble science og IT på. Det har givet mening at arbejde med et sammenhændende projekt der bliver bygget op og tilført nye elementer.

Det har været godt at projektet har været meget kompakt og intens med nogle sammenhængende dage og så lagt lidt tid imellem inden de næste intense dage.

Pædagog: ” Det har været fantastisk at fordybe sig i et emne (Under vandet) og tilgå det på så mange måder!

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Der er en gruppe børn der ikke har fået lavet videoer så det vil pædagogerne fortsætte med.

Ligeledes skal arbejdes videre på den måde som forløbet er blevet gennemført.

Et par dage med intensiv fokus på et tema og så pauser ind imellem.

LegeKunst forløbet i Sjørring Børnehus blev afsluttet i starten af februar – der er derfor ikke gennem-ført en ”UDE ”-samtale. Institutionen er lige gået i gang med deres egen del af projektet.