UDELIV, MALERI, TEGNING, SKULPTUR, BILLEDKUNST, BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KULTUR, KUNST, DANNELSE, LEG

REGION: Midt
KOMMUNE: Skive
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Resenborg – Daycare Nord

Snudefortælling: Resenborg – Daycare Nord (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi samarbejdede gennem forløbet med kunster Poul E. Nielsen og fra start var det et meget ligeværdigt samarbejde hvor kunstner og pædagoger supplerede hinanden og vi greb hinanden og børnenes initiativer. Poul medbragte materialer til forskellige kreative processer med børnene men ved hver auktion havde pædagogerne arrangeret noget supplerende og vi deltog/overtog på skift hinandens aktiviteter.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnenes ideer blev straks grebet af enten pædagoger eller kunstner og så gik vi den vej. Det betød at forløbets udgangspunkt på ingen måder blev, men vi fulgte børnenes spor og det de var optagede af. Vi havde en forestilling om at skulle bygge to middelalder lejre og lege hhv. kvinder og mænd fra den tid, altså prøve kønsrollerne af. Børnene blev dog mere optagede af de materialer man lavede smykker og våben af og konceptet om ”fra jord til bord” at vi lavede meget bålmad, lerafbrænding osv.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Gennem forløbet og efterfølgende legede børnene meget nye lege, vi havde gennem forløbet lavet tipier, en tidsmaskine, tegnet med fjer og blæk og alt dette har været tilgængeligt for børnene som har gjort at de har leget i ”fortiden” og fortalt meget hjemme om forløbet så også søskende og forældre har været og se og høre om det.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Personalet er blevet bedre til at hvile i at udgangspunktet og det produkt vi evt. havde forestillet os, blot er et udgangspunkt og dette helt sikkert vil ændre sig i takt med børnenes initiativer og det fascinerende i hvad børnene selv kan finde på og få de voksne med på.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det hænger godt sammen med vores pædagogiske redskab PLC, så det har ikke været noget nyt, men kendt og derfor ikke en byrde, men fint redskab til at evaluere og udvikle praksis.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Absolut fortsat at følge børnenes spor og fortsat være nysgerrige på deres initiativer.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Fra januar starter vores ældstegruppe op i Resenborg og denne gruppe vil vi også præsentere for nogle af de aktiviteter vi lavede med Poul.