UDELIV, FORTÆLLING, DANNELSE, FÆLLESSKAB

REGION: Hovedstaden
KOMMUNE: København
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Nordenstjernen

Snudefortælling: Nordenstjernen (2021)

Hvilken undren havde I formuleret i jeres SNIP?

Hvordan kan vi i Nordstjernen/udflytteren bruge naturen mere? Integrere den mere i vores aktiviteter?

Hvordan er forløbet gået i forhold til jeres undren?

Hvordan har I grebet forløbet an?

Første forløb: I udflytteren:

• Sanseposer – sanseøvelser – røre ved sten: bløde, ru, runde, kantede etc.

• Finde sten: skovle/spande – sten til forskellige formål: trille, stable, tegne med

• Kende forskel på tre typer sten: flint, kridt, granit

• Hvad kan sten bruges til?

Andet forløb: I udflytteren:

• Aktiviteter fra Naturcenteret gentages:

• Sanseposer

• Finde sten på legeplads og gårdsplads

Aktiviteter i mellem:

• Sten i værkstedet

• Tur til fjorden

• Geologisk Museum – stensamling

• Børnemøde: Hvad skal vi lave med stenene? Hvad kan de bruges til?

Fjerde – sjette forløb:

I de næste forløb vil de gerne forfølge metoden med at give en impuls, og så se hvad der sker. Næste gang handle om Fugle.

På Naturcentret: Finde spor – fjer, skaller, mm.

I udflytter: Finde spor – fjer, skaller mm.

I udflytter: Lave aftryk af spor i gips evt. udenfor

Imellem møderne:

• Fuglekasser

• Fuglekikkerter

• Samle spor

• Høre fuglestemmer – optage lyde

• Tur til stranden – muslinger

• Gåtur: Hvad skal vi ud og finde?

• Vi skal observere på, hvad børnene har lyst til at lave?

Refleksion over arbejdet med vores undren:

Vi er overraskede over, at børnene bare kunne gå i Stengården, og bruge meget tid der.

Værkstedsforløbet: børnene lavede meget det samme, der var ikke så mange forskellige tilgange til at skabe noget. De forskellige omgivelser (strand, stengård, værksted) giver forskellige forløb med børnene. Dan (pædagog) og Laura (pædagog) oplevede, at børnenes kreativitet var størst på stranden.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk blevet inddraget?

Både under og mellem forløbene med Naturcenteret er det en arbejdsform hos Nordstjernen, at børnene er med til at tale om, hvad der skal ske, og hvordan vi kan arbejde videre med fx de sten, vi har fundet? Og vi observerer på, hvad børnene har lyst til at lave.

Hvilke forandringer har I oplevet og evt. registreret i jeres snap-fortællinger?

Pædagogerne har oplevet, at børnenes relationer på tværs af stuerne er blevet styrket. De er hjælpsomme og skaber sammen.

Når børn og pædagoger er på et nyt sted, oplever pædagogerne større fordybelse og kreativitet, og dette er muligvis fordi, der ikke er distraktioner og/eller rutiner, som skal følges.

Det har været spændende at sætte eksperimenter fri, og ikke give børnene svaret men undersøge sammen. I de situationer har det været en fordel at alle tingene har været gjort klar. Men samtidig skal børnene hjælpe til, hjælpe sig selv og vente på tur.

Aska (naturformidleren) har opdaget, at det er muligt med mere fordybelse, og derfor kunne man sagtens lave emneuger med børnehaver. Hun har fået nye formidlingsmetoder som fx historiefortælling, som skal øves. Der er blevet åbnet op for at have legemod – have modet til at lege med børnene. Der er blevet arbejdet med at fange børnenes nysgerrighed og følge den. Nemmere tage afstikkere.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er meget i det frie rum hos børnene, at børnene tager noget med. Forældre fortæller, at børnene fortæller om sten og fugle. Børnene ryger tilbage i deres hverdagsscenarier efter LegeKunst aktiviteten. En idé at blive sammen, så de kan lege frit sammen med den samme gruppe. Måske kan man binde det sammen med fortællinger fx hvordan fuglekongen fik sit navn. Måske kunne der på den baggrund opstå fantasilege. Man kunne lave udklædninger, der understøttede legen.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

• Sætter eksperimenter mere fri og undersøger sammen med børnene

• Bruger mere enkle rum som middel til fordybelse (ikke for mange virkemidler)

• Prøver at bryde ud af hverdagsrutiner, så der er plads til fordybelse

Hvordan har jeres samarbejde været?

Det har været inspirerende at arbejde med så autentiske pædagoger, hvor tingene godt må være svære og ikke lykkes. Stort overskud til børnene.

Vi har suppleret hinanden godt.

Hvordan vil I bruge erfaringerne i det videre arbejde?

Vi vil gerne have mere fordybelse, hvor vi kun beskæftiger os med ét emne, der ligger ”tæt” på/ er tilgængeligt altid. Fx sten, vand etc.