LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSDKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, TEATER, DRAMA, FORTÆLLING

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Legestuen Stjernen

Snudefortælling: Legestuen Stjernen (2023)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Kunstner Lars er blevet en naturlig del af huset. Børnene har vist gensynsglæde når de har set Lars. Børnene har følt sig set og forstået gennem lyde og ikke så meget sprog.

Dagplejerne er med tiden blevet mere ”frie” i legen med børnene.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Efter hver seance, har dagplejerne givet ”frit spil” med forskellige materialer, og har fulgt børnenes spor.

Børnene har følt sig set og forstået gennem lyde (imitation og turtagning) mere end gennem ord.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene er meget optaget af de ting som dagplejerne tilbyder, og vi ser at enkelte børn henvender sig mere til andre børn, end dem de plejer at lege med.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Dagplejerne øver sig i at slippe tøjlerne, og leger mere med børnene end før. Dagplejerne har arbejdet med temaet derhjemme. En dagplejer har fx taget en gryde på hovedet og har afventet børnenes reaktion. Da en pige senere bliver hentet, løber hun ind og henter gryden og tager den på hovedet.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Dagplejerne har løbende evalueret forløbet sammen med kunstner og leder, og har løbende justeret sig.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Dagplejerne vil starte et forløb op til efteråret, hvor de vil arbejde med børnene på samme måde som under dette forløb, men med et andet fokus.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Dagplejerne er blevet opmærksomme på, at de ikke altid behøver at planlægge en aktivitet – se hvad der sker.. men at det er vigtigt at sætte en ramme.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Ikke bruge så mange ord og hav mere fokus på det sanselige. Det er vigtigt at sætte en ramme med start og slut, så børnene ved hvad de kan forvente.