LEG, DRAMA, SAMSKABELSE, DANNELSE, FORTÆLLING

Region: Midt
Kommune: Skive
By: Skive
År: 2019
Kunstner: Poul E. Nielsen
DAGTILBUD:
Lærkereden

Snudefortælling november 2019

Af Rikke M. Jensen (pædagog i Naturgruppen)

 

Hvad har vi lært?

 

Personalet i Naturgruppen

 • Man skal ikke altid have en fast ramme omkring et projekt. Der skal være et eller andet fælles udgangspunkt, men ikke en egentlig drejebog. Man skal kunne sidde på sine hænder og ikke nødvendigvis have en plan og et produkt i hovedet. Man skal turde at lade børnene bestemme vejen – børnene er med til at udvikle projektet. Det giver ikke en lige vej, hvor vi ved, hvor det ender, men en skæv vej, vi ikke ved, hvor ender. De voksne viser her, at det børnene vælger, har gyldighed.
 • Det kræver mod at deltage i kulturelle aktiviteter. Man skal tegne, fortælle, afprøve osv. – og være et forbillede for børnene ved at turde det.
 • I stedet for at tage på kursus og lære noget, får man meget mere ud af at agere sammen med børnene og kunstneren.

 

Kunstneren

 • Man starter et sted og så griber det om sig. Man kan ikke planlægge sig frem til, hvad det skal ende med. Sanserne skal være slået til, når man går i gang. Man skal være til stede i nuet og så se, hvor det fører os hen.
 • Naturen er god til at skabe forbindelse til nærværet og nuet. Desuden har dette projekt bestyrket Poul som kunstner i, at børn kan meget mere, end vi voksne tør lade dem gøre. Vi kan som voksne lære meget af børnene. Lytte til børnene. Være nysgerrige på børnene. Poul har oplevet, hvor meget børnene ligger mærke til. De ser ting, vi voksne ikke vil få øje på.
 • ”Kulissen” omkring børnene betyder ikke så meget – børnene er helt ligeglade med, at det regner. Deres sanseapparat er stadig slået til.
 • Fokus på måden fortællingen fortælles på. Sagnet om Ålekongen og de døde ishuller samt fattigdom (Rakkerne) er barske fortællinger, men børnene kan godt håndtere det, hvis fortællingen serveres på en ordentlig måde, og hvis der samtidig er mulighed for at snakke om det efterfølgende (stille spørgsmål).

 

 

 

Børnene

 • De har lært om det liv, der engang var omkring Flyndersø (Rakkerne og fattigdom, sagnet om Ålekongen og de døde ishuller samt den sidste ulv på landet).
 • De har lært om det liv, der er omkring Flyndersø i dag (naturen; træerne, dyrelivet, planterne, vandet).
 • Læring om naturen; strømmen i vandet, læring om dyrene (bl.a. hvordan æslet kommunikerer med ørene, æslet skal fodres med flad hånd osv.). Desuden læring om, at vi skal passe på naturen, og at naturen giver os ro/stilhed.
 • De har lært at fortælle ud fra det, de ser.