Musik, samskabelse, leg

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Kvalund

Institution: Børnehuset Kvaglund

Periode: August-December 2021

Leder: Dorte Jespersen

Kunstner: Signe Friis

Kunstart: Musik

Opstartsmøde: August 2021

SNUDE

I sidste halvdel af projektet blev vi ramt lidt af hverdagens udfordringer, nye børn, sygdom osv., det bevirkede at vi ændrede vores planlagte form lidt undervejs, tilpassende den i forhold til, hvad der kunne lade sig gøre i den dagligdag vi stod med. Oplevelsen og den erfaring vi fik her, var at også under lidt pressede forhold var det muligt at tilfører den musiske tilgang ind i arbejdede med børnene.

Alle de gode oplevelser vi har beskrevet under midtvejsrefleksionen forsatte ind i den sidste halvdel af projektet. Vi oplever nu, at vi automatisk er begyndt, at tilfører musik ind i hverdagen fx spontan sang, fokus på ”puls”/rytme, osv. det er blevet langt mere naturligt for os at brug det vi har lært, samt tænke det ind i hverdagen og i de aktiviteter der forgår på stuerne.

Vi har oplevet, at Signe har været god til at samarbejde og vise retning. Hun har udarbejdet en række aktiviteter/tiltag som vi kan arbejde videre med og efter. Vi har fået nogle gode redskaber, der kan bruges fremad i vores pædagogiske arbejde, vi tænker nu anderledes, kreativt, mere nuanceret og varieret om at bruge musik i hverdagen, hvilket også bevirker, at vi har langt lettere ved at følge børnenes spor, initiativer og interesse omkring det musiske.

De undringspunkter der er skrevet i SNIP fortællingen, har der alle været arbejdet med i forløbet, desuden er der blevet tilført og lært en del andre dimensioner fra den musiske verden, som har været med til at gøre en positiv forskel for børnene. Som det fremgår, har der været en udvikling i børnegruppen på de kompetencer vi med projektet gerne ville styrke og fremme. Nogle børn har vise nye sider af sig selv, som vi ikke før havde set og udviklet sig meget i forløbet. Specielt på den ene stue er der sket en positiv udvikling i dynamikken i hele børnegruppen, børn der tidligere ikke sagde så meget i fællesskabet er begyndt at deltage aktivt og den fællesopmærksomhed er blevet styrket betydeligt.

Midtvejsreflektion (efter 4. aktion)

Efter den første gange Signe var på gruppen var personalet lidt frustreret, de havde forstillet sig noget andet. Forstillet sig at Signe kom med et ”program” og at børnene skulle være klar. Men Signe kom ikke med en færdig plan/et program, hun gik ind i det, der foregik på stuen/det børnene havde gang i og begyndte at bruge musik på flere forskellige måder som det passede til situationen.

Personalet oplever nu at det har været meget brugbart og lærerigt det Signe er kommet med og noget de selv har kunne bruge i det daglige, og ser det som en fordel at det kan bruges ind i alt det andet der forgår og som en del af legen. De er friske på at de nu skal stå for det med Signe som sparring/på sidelinjen.

Sammensætningen af børnene på de to stuer er meget forskellige og derfor har der også været lidt forskel på aktiviteterne. Men for begge stuer gælder det, at børnene er nysgerrige og fanget af det der foregår når Signe er her, og spørger efter hende når hun ikke er her. Børnene bruger det også på andre tidspunkter, også de børn der ikke tidligere har været så aktive i fællesskabet.

Vores oplevelser;

• Vi kan se at børnene er mere opmærksomme, har vilje og evne til at deltage i fællesskabet.

• Vi ser nogen sider af børnene vi ikke tidligere har set, positivt.

• Børnene er begyndt spontant at synge om det de ser og oplever.

• Det har haft en god virkning at lytte til musik når vi laver kreative aktiviteter. Det giver ro, koncentration og en god stemning.

• At arbejde med puls og rytme i fx gå i puls og motoriske aktiviteter har en god virkning for børnene.

• Børnene slapper af når vi sætter klassiskmusik på.

• Instrumentalmusik har en god virkning når vi har afslapning – alle børnene lå stille på gulvet da den voksne kom ind.

• Børnene lærte hurtigt at læse rytmekortene og rettede hinanden hvis et barn/voksen ”læste” forkert. Børnene var meget opmærksomme når kortene var i brug, synge/klappe rytmen.

• Pædagogerne bruger det Signe er kommet med i hverdagen og er blevet meget mere nuanceret i deres valg af musik til forskellige aktiviteter og kreative i forhold til hvor, hvordan og hvornår vi med fordel kan bruge musik, rytme og puls.

Opfølgningsrefleksion (efter 8. aktion) Dec. 2021

Børn med udfordringer på rim og remser var gode til at læse rytmekort.

Stille baggrundsmusik gav et bedre kreativ fordybelse (op til 45 min)– vi havde troet, at det måske ville forstyrre.

Vi har lært, hvad klassisk musik kan i forhold til kendte sange (popmusik)

Inden vi gik i gang med LegeKunst havde vi flere børn, som ikke ville være med til samling, men nu er alle med.

Der er delt videoklip på aula, så forældrene kan se, hvad vi arbejder med

Børnene har taget rytmer med hjem, og vil gerne dele det med forældrene, så inst har sat sedler med rytmer op og har også lagt noget på aula (Så vi underviser ikke kun børnene, men også forældrene.