TEATER, DRAMA, MUSIK, LEG, KUNST, KULTUR, DIGITALE MEDIER, FORTÆLLING

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Krystallen

Snudefortælling: Krystallen (2022)

Vi har flere ting vi er lidt nysgerrige på. Dels hvordan vi kan finde en måde at inddrage musik på i vores pædagogiske arbejde, hvordan vi kan trække på børns glæde ved historier, hvordan vi kan bruge digitale medier som en del af det og ikke mindst hvordan vi kan give plads til børnenes egne bud og hvordan vi kan gøre det på en måde der giver børnene mod på selv at være dem der stiller sig op og gør noget.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det er generelt gået godt. Vi har prøvet mange forskellige idéer af og der har været stor fleksibilitet, sådan at ting kunne laves om, når det var nødvendigt, hvilket er vigtigt med denne aldersgruppe. Børnene har været glade for kunstnerens besøg og vi har sammen fundet på ting som børnene og vi ikke plejede at opleve. Særligt blandingen af kreativitet og digitale medier.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi skabte en fast ramme omkring to tøjbamser og deres interesse for leg, historier og musik. Rammen blev dog lavet på en måde, så der var plads til at børnene selv var med til at udfolde hvordan legene skulle være. Et eksempel: De to tøjbamser fortalte at nogen havde tage deres legetøj og ting – og børnene skulle hjælpe med at finde dem. Det blev til en findeleg og når vi havde fundet tingene, bød børnene ind med hvad man kunne lege med tingene. Vi havde ikke forberedt hvad der skulle ske med tingene.

Rammen med de to tøjbamsers historie har skabt et fast udgangspunkt for at børnene efterfølgende kunne lege med de ting der blev bragt ind. Til at starte skulle de lige lære hvordan blandingen af historiefortælling og fri leg fungerede, men derefter begyndte de at byde ind med hvordan man kunne lege med tingene og komme med idéer, som vi så byggede videre på gangen efter.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

I første omgang har vi mest set at nogle af børnene er blevet lidt bedre til at lege med hinanden og at der er mere mod på at synge med og prøve ting. Men det var også det vi håbede på.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi skal stadig øve os i at tænke det frie og legende ind, men nu oplever vi at vi har nogle ting vi gerne vil prøve af inden for det kreative. Så det har nok været med til at flytte lidt på vores mindset.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været spændende og anderledes. De giver lidt usikkerhed pga. den mere åbne tilgang til hvad vi skal lave. Men også en oplevelse af at vi med aktionslæring har et redskab der gør det nemmere at følge børnenes spor.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

For Kunstneren har det været spændende at arbejde med målgruppen 3-4 år, som viste sig at kunne meget mere end kunstneren havde regnet med. Det har også været meget spændende at kunne få lov til at blande både det kreative og det digitale. Særligt det med at skabe små scenografiske rum med små virkemidler. Det har også været alletiders at samarbejde med Krystallen. Det har i høj grad været en samskabelse, hvor kunstneren også skulle lære sig nye ting.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er meget nysgerrig på at arbejde videre med det digitale, hvor børnene drages ind, eksempelvis ved at blande Historiefortælling og teknologi, Hvor børnene laver digitalt dukketeater.

Vi vil også arbejde mere med at bringe musik ind på en spontan måde.

Og så er vi blevet nysgerrige på at lave mere projektbaseret læring.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil prøve at bruge Musik mere spontant og så vil vi formentlig prøve ideer af om hvordan vi kan arbejde med digitalt dukketeater.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vi skal stadig øve os i at være mere spontane, så det bliver et vigtigt fokuspunkt for os. Hvordan holder vi fast i det?