FORTÆLLING, BEVÆGELSE

Region: Syd
Kommune: Vejle
By: Give
År: 2020
Kunstnere: Anna Hansen og Jacob Knudsen
Dagtilbud: Kildedalen

Krop, sanser og bevægelse spiller en central rolle i børns udvikling, og vi oplever dagligt, hvordan vuggestuebørnene elsker at udforske og bruge netop deres krop og sanser. 

I dette projekt vil vi blandt andet gerne arbejde med, hvordan vi kan indrette vuggestuens rum: En lille gang og en del af legepladsen, så vi får endnu bedre mulighed for at understøtte sansestimuleringen hos alle børn, men også tilrettelægge små forløb for børn, der har brug for en særlig indsats.

Formålet er derudover at få idéer til, hvordan vi kan stimulere børnene på nye måder: med ro og fordybelse, arbejde med at ’vække’ deres sanser (høre-, syns-, lugte- og følesansen) på forskellig vis, lade børnene mærke stemninger og lyde, som på hver sin måde vil påvirke deres følelser og humør, samt stimulere børnenes egen nysgerrighed yderligere, så de selv opsøger de forskellige muligheder, der er.

Det kan være permanente løsninger eller materiale, som vi kan finde frem og stille væk igen.

I praksis betød det leg og eksperimenter, der arbejdede med det sansemæssige i bred forstand. Alt sammen styret af en historiefortælling om henholdsvis myrer og trolde.

Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren?
I forhold til vores mål med projektet er det gået godt. Selvom det stadig kan føles som om, at der skal meget mod til at eksperimentere og følge børnenes spor, så ved vi hvordan det skal takles og vi er nu mere legende i vores arbejde.

Vi har som gruppe udviklet ny viden i forhold til læreplanstemaerne og hvordan man kan arbejde med læreplanstemaerne ved at gøre det til en leg, hvor der er plads til at følge børnenes spor.

Vi har fået en del faste konkrete ting: Rum, materialer, løsdele der er fleksible og ikke skal bruges på den måde, det oprindeligt var tiltænkt. Og i det hele taget har det været spændende at arbejde med de ting, der var ukodet. Altså ikke på forhånd bestemt hvilken leg der skulle leges.

I forløbet startede vi med en historie om Myredronningen Margrethe, men halvvejs i projektet, blev den skiftet ud med vores egen historie om trolde. Her brugte vi nogle af de idéer vi fik fra vores kunstnere, men inddrog også egne idéer. Dermed fik vi et meget stort ejerskab til resultaterne af projektet.

Det har været sjovt at se, hvordan børnene har grebet legene og nu også leger nogle af dem uden for LegeKunst-projektet. Og det har været spændende at se nogle børn vise nye sider af dem selv og skabe nye fællesskaber, hvor børn der ikke plejede at lege sammen nu leger sammen.


Hvad skal der nu ske?
Vi er i gang med at tænke idéer og arbejdsform ind i vores arbejdsplan for læreplanstemaerne. I den skal det med hele æstetikken med ind og det samme med det at se de aktiviteterne vi laver som sammenhængende.

Og vi skal finde en måde at holde fast i det løsslupne, en måde at gøre det til noget almindeligt hverdagsagtig og have det som ”kultur” at prøve ting.

Hvad er vi fortsat nysgerrige på?
Vi er fortsat meget nysgerrige på at bruge skyggespil som redskab. Det har mange mulige måder i forhold til at arbejde med leg og kunst.

Vi er også meget nysgerrige på at arbejde videre med måden at bygge tingene op på – det at bruge historiefortælling og lege til at skabe sammenhæng og en rød tråd.

Og musikdelen i vores projekt har skabt stor interesse for at arbejde videre med musik.

klik på billedet for at se i større udgave