FORTÆLLING, BEVÆGELSE, MUSIK, FÆLLESSKAB, LEG, KULTUR, SAMSKABELSE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Kernehusets Vuggestue

Snudefortælling: Kernehusets Vuggestue (2022)

Generelt vil vi gerne blive bedre til at kunne inddrage kunst og kultur i vores pædagogiske aktiviteter i vuggestuen. Så dels håber vi på input i forhold til det, og ikke mindst i forhold til at det kan blive en legende tilgang hvor kunst ”opleves” af børnene gennem leg, og ikke kun ved at få læst historier op eller lignende, som ofte bliver den måde vuggestuebørn introduceres til kunst på.

Så vores undren går på dette, og herunder hvordan kan det gøres så det sker gennem det børnene bliver interesseret i undervejs og hvad det kræver af os som pædagoger.

Vi har besluttet os for to særlige fokuspunkter som vi gerne vil lege med i vores forløb, nemlig: Hvordan man skabe legende fortællinger sammen med børnene, og hvordan kan man lege med musik?

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været et godt og spændende projekt at prøve sammen som samlet gruppe i Kernehusets Vuggestue.

Vi var glade for at have to kunstnere til at gå forrest med gode idéer, der passede godt til det vi gerne ville. På den måde blev det særligt tilpasset os, og gjorde at det var nemmere for os at overtage og prøve idéerne senere i forløbet.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

De lege og kunstarter vi prøvede af, var både tilpasset aldersgruppen og udvalgt efter at mange af dem var åbne i forhold til at børnene kunne styre legene i nye retninger.

Vi tog med Traktor Tom idéen udgangspunkt i noget vi på forhånd vidste børnene var meget optaget af.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi kan ikke se det endnu, men har dog oplevet at børnene har været glade for at få mere musik ind i vores hverdag.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Det er lidt tidligt at sige endnu, men vi er blevet yderligere nysgerrige på at inddrage det kreative i vores pædagogiske arbejde.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været interessant og vi er ikke blevet afskrækket af at arbejde med aktionslæring. Det passer godt til den måde vi gerne vil arbejde på.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Som kunstner har det givet en masse god erfaring med målgruppen, de 2-3-årige. Og ikke mindst hvad der sker når man som kunstner skal forsøge at tale ind i et univers som børnene er særligt hjemme i.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er nysgerrige på nye måder at inddrage kunst og kultur i vores pædagogiske arbejde. Kan det med kunst og kultur være selve rammen, når man dykker ned i andre læreplanstemaer, der ikke umiddelbart lægger op til kreativitet.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil lege videre og eksperimenter med de redskaber vi har fået. Bl.a. med fokus på at gøre dem til ”hverdagsredskaber” som vi hurtigt kan tage frem uden at der er tale om særlige forløb.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Det er vigtigt at få brugt de nye kunstneriske idéer og ikke mindst prøve dem af i andre sammenhænge end dem de var udviklet til.