Leg, billedkunst, kultur, æstetiske processer, fællesskab

REGION: Nord
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Kahytten

Periode: Aug-dec 2021

Leder: Anja Steensen Johansen

Kunstner: Shorena

Kunstart: Billedkunst

Opstartsmøde: August 2021

SNUDE

Ud fra den samlede aktionslæringsproces med Lege-kunst forløbet kan vi konkludere, det har været et spændende og givende forløb. Et forløb som på mange punkter levede op til vores forventninger og på andre punkter ikke.

Vi havde en forventning om at Lege-kunstforløbet og forløbet med æstetiske læringsmiljøer kunne kombineres. Dette var tidsmæssigt ikke muligt. Erfaringer fra Lege-kunst forløbet tager vi naturligvis med i næste forløb.

I den første del af Lege-Kunstforløbet blev der arbejdet med skygger på forskellige måder. Her blev bla. brugt overhead-projekter, lommelygter og dinosaurfigurer.

Aktionslæringen har været en effektiv måde at arbejde på, der var i reflektionen hele tiden øje for hvor både børn og voksne var henne i forløbet og der blev justeret til undervejs.

Efter arbejdet med skygger havde pædagogerne en oplevelse af, at der gerne måtte være mere udfordring i projektet. Både fordi mange af børnene faktisk havde arbejdet med skygger tidligere, men i høj grad også fordi pædagogerne havde mod på at få udfordret deres enge tilgang til arbejdet med kunst og behovet for at have kontrol over forløbet.

Det førte til et lærerigt, sjovt og udfordrende forløb med papmache, hvor der blev flyttet grænser hos både børn og voksne.

Der har været mange gode refleksioner de to deltagende pædagoger imellem og sammen med kunstneren. Her var blandt andet fokus på hvordan de bedst

understøttede børnenes deltagelse i projektet. Der var fokus på at det skulle være børnenes egne kunstværker. Altså hvordan og hvor går grænsen for, hvor meget de voksne skal hjælpe med at få det til at ligne noget ud fra de voksnes perspektiv.

Der var ligeledes stor opmærksomhed på at ramme børnenes nærmeste udviklings zone, så de kunne motiveres og ønskede deltage. Samt refleksioner over hvad er kunst egentlig?

Når man gør ting på nye måder, kræver det tid til tilvænning også for børnene. Det var tydeligt jo længere ind i forløbende vi kom, at flere fik mod på at deltage. Kreativiteten og ideudviklingen voksede og kom til at flyde mere også mellem børnene.

Der har løbende være flotte udstillinger af børnenes kunst. Både i vores glasmontre, på opslagstavler, på væge og i loftet. Det var tydeligt at børnene var stolte over deres deltagelse i forløbet og deres kunst.

Det har været både udfordrende og inspirerende at arbejde sammen med en kunstner. Det er bestemt en metode vi gerne vil anvende en anden gang. Det er dog vigtigt at være meget præcis i forventningsafstemningen på opsatartsmødet. Det har stor betydning at kunstneren der kommer ud i dagtilbud, kan møde børnene på deres niveau. Vi var en smule udfordret i form af sprogbarriere, kunstneren var af og til svær at forstå både for børn og voksne.

-Vi har fået øje på hvordan de voksnes oplevelse af kaos og behov for kontrol, spiller ind på børnenes frie muligheder for at eksperimentere.

– Vi forsætter arbejdet med læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab”. I januar måned vil vi dele erfaringerne med resten af personalegruppen. Det er stadig en forventning, at vi kommer til at se flere eksperimenterende kunstforløb i Kahytten, både med kunst og science for øje.

-Vi vil afprøve at have en bakke stående med forskellige materialer stående frit til rådighed for børnene.

-Vi arbejder stadig med gode metoder til at udstille i børnehøjde – uden at kunsten bliver ødelagt af nysgerrige hænder og forbipasserende.