DRAMA, FORTÆLLING, UDELIV, SAMSKABELSE, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Hanstholm Naturvuggestue og Børnehave

Snudefortælling: Hanstholm Naturvuggestue og Børnehave (2022)

Til vores LegeKunst efterårsprojekt var vi heldige at have Lars Ditlev og med aftale om stilart: Drama/historiefortælling/improvisation. Vi havde i personalegruppen en ide med at lære og lege mere med dramatiske fortællinger og afslutte hele projektet med en LegeKunstfestival, hvor vi kunne invitere forældrene til at lege med og slutte dagen med kaffe.

Vi startede op med kunstnerisk værksted og kick-off samme aften og havde inviteret Lars (Kunstner), Heidi (Vejleder) og Christian (Tovholder) med som deltog. Aftenen summede af gode energier og mange nye ideer opstod i fællesskab.

Vi stillede spørgsmål som:

• Hvad vil vi gerne udforske i vores pædagogiske praksis i forhold til leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer?

Nogle af svarene var:

• Interessant at være skuespiller fra morgen til aften

• Bruge drama som en metode til at skabe relationer, slippe sig selv, skifte fokus på svære dage.

• Følelser, stemninger, hvem er jeg – hvem er du?

• Fokus på det emotionelle, -se dine kammerater, hvornår er de glade, sure, kede af det?

• Stillelege – skaber rum for at lytte

• Hvilke gode erfaringer eller udfordringer har vi, som vi gerne vil arbejde videre med?

• Er der noget særligt i vores dagligdag, som vi gerne vil udvikle eller forandre?

Sammen skabte vi en plan for legekunstdagene som for os kun er udenfor i vores dejlige natur.

Vi startede dagen med fællesmorgensang i forhaven, alle børn og voksne fra børnehaven og de ældste og deres voksne fra vuggestuen. Ofte sang vi ”Æ går en tur we æ haw” og derefter hejste vi flaget sammen.

Efter fællessangen gik vuggestuen i ”Vores skov”, som ligger tæt på børnehaven. En vidunderlig lille oase, kuperet, bakke op og bakke ned, vissent græs, grønt græs, stikkende brombær grene og en lille samlings plet midt imellem de store træer. Den første gang vi mødes havde vi forestillinger om at lege med:

• Arbejde med følelser

• Navnesange

• Arbejde med en ramme

• Glad, sur og ked af det. Ja/Nej leg.

• Lege/fortælle de 3 bukkebruse. Både børn og voksne kan deltage i fortællingen. Hvor meget skal børnene forstå begreberne for at lege/spille med følelser?

• Eventuelt skifte bukkebruse ud med et fabeldyr.

Vi oplevede og lærte undervejs at det var bukkebruselegen vi skulle arbejde med. Vi startede med at vuggestuens voksne spillede med, men erfarede at børnene blev utrygge. Derefter lavede vi figurerne/rollerne visuelt og brugte dem, så de blev mere om mere trygge ved historiens roller. De sidste gange deltog alle børnene i forskellige roller og sammen blev der skabt en skøn fortælling. Efter bukkebruse legede vi med følelser; sur, glad, ked af det, rasende osv. Efter de blev trygge ved denne leg, deltog alle også her. Lars vidste os kunsten at kunne gribe børnenes bevægelser, handlinger og derved skabe en fælles fortælling og oplevelse. Og endnu engang mærkede vi hvad det gør for den levende fortælling når voksne leger med i børnehøjde.

Den næste gruppe som var børnehavens yngste og mellemste gruppe – Skovser og Skovtrolde, skulle mødes med Lars ved Troldeskoven og lade fortællingen skabe igennem Troldeskoven til hulen i midten, en “vandringshistorie”. Den første gang vi mødtes havde vi forestillinger om at lege med:

• Vandrings historie. Komme fysisk rundt i fortællingen.

• De voksne starter med at sætte en ramme for børnene. De voksne spiller roller der guider. Karakterskabende – udvikle.

• Stimulere børnene til at videreudvikle historier.

• I troldeskoven skabes en vandrehistorie igennem skoven. Der laves stop på turen hvor der fortælles historier.

• Der kan være en usynlig ting der skal fragtes til hulen. Alle børn skal have en.

Vi oplevede og lærte undervejs at børn som vi ikke havde forventet at være medskabende var med og andre havde brug for at være med på sidelinjen/observerende. Børnene var draget af Lars, hans bevægelser og fortællinger, hans fantasi og medlevende fortællinger. Vi oplevede magi og sammen sendte vi 3 ting op til julemanden som han manglede til hans værksted. Nemlig hans antenne, en lille ting til hans julecomputer og noget strøm til hans toilet. Børnene måtte lukke øjnene og tælle til 3 for at kunne sende tingene op til ham. Lars lærte os bl.a. hvordan man kunne bruge børnenes input, lyde og bevægelser i fortællingerne.

Herefter gik turen videre til dagens sidste og ældste gruppe – Naturpatruljen som var i Fyrhaven eller helt ude på skrænten til Nationalparken. Den første gang vi mødes havde vi forestillinger om at lege med:

• Fortælling om Fyret – nissen har haft det (sjovt/trist/ farligt) med noget i nat. Fortælling om at finde ud af hvad det er nissen har lavet og finde det. Det kunne være i skabet i fyret eller det kunne hænge ud af hullerne på fyrets tårn.

• Der skal findes 3 ting. – Tingene skal gemmes på forhånd.

• Børnene kan være medskabende i fortællinger.

• Stemning, venskaber og sociale rammer. Arbejde med fornemmelser i os – gyser, drama eller sjov historie

• Eventuelt sætte regler for legen –nu må man kun hviske, råbe, liste etc.

• Startritual. Navneleg, yoga, hjertemus

Vi oplevede og lærte undervejs hvordan man kunne være medskaber af fortællingerne i fællesskabet, børnene og voksne i mellem. Også hvordan man kunne bruge en motorisk uro i fortællingerne og derved skabe positive oplevelser for alle børn og voksne. Lars viste os hvordan vi kunne vende den negative opmærksomhed fra et uroligt barn, og bruge det konstruktivt som en del af fortællingen, fx en lyd, som så blev en del af historien. Her blev der skabt fortællinger om drager, Hulk, prinser og prinsesser på kanten af den store nationalpark. Børnene bidrog og skabte sammen en skøn fortælling.

Samlet set har det været et skønt forløb, sjovt for store og små. Skønt at mærke energien i en levende fortælling og hvordan alle kan bidrage med sin fri fantasi. Vi har lært meget om hvordan man kan bruge fortællinger til at veksle med høj og low arousal, mærke og se følelser og få dem med i fortællingerne. Der var dage hvor vejret vidste sig fra den barske side og lokaliteten var valgt forkert af os, vi måtte ændre planerne og at ideen med at afholde en legekunstfestival kræver en fin justering. Men kun erfaringer der giver os nye ideer til hvordan vi ønsker at gøre det til næste projekt. Det har været et meget lærerig LegeKunst projekt med Lars Ditlev, som nu hedder LEGE LARS hos os.

klik på billedet for at se i større udgave