FORTÆLLING, BEVÆGELSE, KUNST, KULTUR, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: GAIA

Snudefortælling: GAIA (2021)

Kan vi finde nye måder at lege på vores legeplads på? Kan vi gøre det med inspiration fra historiefortælling? Og kan vi gøre det på en måde der skaber plads til at børnene er skabende i udviklingen af historierne?

Kort sagt, hvad skal der til for at det sker og ikke mindst, kan det fungere med en gruppe af de yngste børn? Det vil sige de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vores samarbejde er også gået godt. Kunstnere kendte daginstitutionen og kunne hurtigt byde ind med idéer og etablerer en god løbende dialog om hvad vi skulle lave.

Som i det første legekunstforløb blev vores løbende evaluering rigtig god og spændende. Vi tog os tid til at diskutere oplevelserne igennem, særligt om hvordan vi kunne minimere pædagogstyringen og om hvor lidt der rent faktisk skulle til for at man som barn oplevede at man var med i en historie.

Vi oplevede også at børnene havde stor glæde af forløbet og særligt det at vi valgte nogle figurer børnene kendte, gjorde sit til at børnene oplevede at det var deres historie vi legede med.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Det er kommet til udtryk på samme måde som ved det første legekunstprojekt. Dels ved at lege med figurer ud fra hvad børnene havde lyst til. Her legede vi med karaktererne Hasse Harer og Buldretrolden, ligesom vi også blandede Store Tyv og Lille Tyv. Begge konkrete fysiske dukker og bamser, samt hentet fra børnenes legeunivers.

Dels ved at figurerne blev fortolket gennem børnenes egne input. Der var meget lidt der var aftalt på forhånd og vi var ikke låst af rammerne, hvis der pludselig skulle ske noget uforudset.

Så i praksis arbejdede vi med en historie der ikke var skrevet på forhånd.

På evalueringsmøderne efter hver workshop reflekterede vi en del over børnene og deres oplevelser undervejs, herunder hvad kunne vi gøre for at følge op på de ting børnene blev optaget af undervejs.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Som i det andet LegeKunst projekt har der været et stort positivt fællesskab efterfølgende om grupperne og ikke mindst om brugen af Store Tyv og Lille Tyv. Så alt det der bliver leget omkring Store Tyv og Lille Tyv har spredt sig til hele daginstitutionen.

Det har haft stor betydning og bevirket at vi i forbindelse med en planlagt personale/studietur bruger historien om Store Tyv og Lille Tyv som kreativt omdrejningspunkt og en måde at involverer børnene i det de voksne laver.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi har tradition for at arbejde på tværs af stuer i vores daginstitutioner, men dette og det andet forløb har givet os et fællesskab omkring nogle ”pædagogiske legefigurer” som kan bringes i spil i alle mulige situationer. Det er figurer som børnene helt naturligt synes er sjove at lege med og det har så påvirket os i den måde vi nogle gange tænker vores aktiviteter. Nu bliver nogle af aktiviteterne tænkt ind i en fortællingsramme, som også stammer fra børnenes egen leg.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været meget spændende. Vi er i det hele taget glade for at eksperimenterer og de efterfølgende evalueringer har givet en del til vores daglige arbejde.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstneren har haft stor glæde ud af at deltage i forløbet. Det har givet ny viden om målgruppen gennem legen, men også gennem de gode pædagogiske diskussioner i forbindelse med hver workshop.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Som i det første LegeKunst projekt: Hvor længe kan en historie holdes kørerende. Hvordan kan den holdes ved lige uden at gøre meget.

Skal der blive ved med at ske noget nyt? Noget der skaber ekstra energi til historierne?

Og i hvilke nye pædagogiske sammenhænge kan karakterer bruges som omdrejningspunkt.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Som i det andet LegeKunst projekt vil vi arbejde videre med de fortællingsmæssige greb der er dukket op. Vi vil arbejde videre med nye tøjdyr/karakterer. Samt bidrage til udviklingen af en lille bog om legen med Store Tyv og Lille Tyv.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Hvordan holder vi gang i vores fælles legehistorier. Hvordan bliver børnene ved med at synes det er sjovt og hvordan bevarer pædagogerne begejstringen.