TEATER, DRAMA, FORTÆLLING, UDELIV, BEVÆGELSE, MUSIK, FÆLLESSKAB, LEG, KUNST, KULTUR

REGION: Vejle
KOMMUNE: Syddanmark
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Gårslev

Snudefortælling: Gårslev (2022)

Fra det daglige pædagogiske arbejde ved vi at børn holder meget af fortælling og musik, men vi gør det oftest som enkeltstående aktiviteter. Men kan vi blive bedre til at inddrage det i det pædagogiske arbejde inden for andre områder? Eksempelvis i forhold til natur og science, som fylder meget i vores hverdag. Og kan vi gøre det på en måde så børnene får endnu mere plads til at lege?

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været et spændende samarbejde, hvor vi fik gode input, men også selv bød ind med idéer. Bl.a. greb vi muligheden ved Halloween og lavede vores egen Halloween skov til børnene. Skoven blev lavet under nogle træer i Legestuens have og blev et godt eksempel på samarbejdet og på hvordan vi alle kunne bidrage til at skabe en god oplevelse for børnene. Og en oplevelse hvor børnene selv kunne styre hvad de ville lege og i hvilken rækkefølge de ville lege.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi har holdt fast i at børnene er dem der tager ting op af kufferten og dermed styrer retningen for legende. Det vil sige at selvom vi havde tænkt nogle ting, har det alligevel taget drejninger vi ikke havde regnet med, fordi børnene tænkte anderledes.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er endnu lidt for tidligt at bedømme. Men vi tror det kommer til at have en afsmittende virkning, hvis vi husker at skabe rum for kunst og kulturlege.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Det er ligeledes lidt tidligt at bedømme, men vi var på forhånd meget interesseret i hvad sang og fortælling kan, så vi tror at vi kommer til at inddrage det vi har lært – og måske endnu vigtigere, vi synes det er spændende at udvikle egne ting, så det håber vi kommer til at fylde lidt i fremtiden.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været meget spændende og vi synes vi fik det gjort på en måde der kan bruges hos os en anden gang. I en travl hverdag er det ikke ofte man har tid til at reflekterer så meget over egen praksis.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstneren har været meget glad for at være med til forløbet. Både fordi der er en ny og spændende faggruppe for ham at arbejde med og fordi han allerede oplever at det vi har lavet kan tages med til besøg i daginstitutionerne også. Vi har sammen udviklet skægge idéer, herunder specielt da vi lavede en Udendørs Halloween skov som børnene kunne gå på opdagelse i på egen hånd.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

De er nysgerrige på at lære mere om hvordan man kan inddrage Kunst og Kultur i det daglige pædagogiske arbejde.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil bruge det i nye sammenhænge. Det er oplagte at undersøge hvordan det kan bidrage til at styrke andre pædagogiske temaer.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

For at det hele skal fungere hos os, er det vigtigt at det kan tænkes ind i små hverdagsoplevelser. Både i legestuen og når vi er hver for sig.