MUSIK, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, FÆLLESSKAB, DANS

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Fyrparken

Hjælpespørgsmål:

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn

Der har været et godt samarbejde, hvor der har været plads til at være nysgerrig, reflekterende.

Der har været plads på gruppen til at planlægge fremadrettet. Der har været god feedback fra kunstner, naturlig og tryg dialog med Mette. Gruppen har, i samspil med Mette, fundet ideer til, hvordan planlægningen fremadrettet skal være.

Børnene har budt meget ind, særligt hold 2 – de lidt større børn. Den anden gruppe har også budt ind med deres erfaring i forhold til kropssprog og genkendelighed.

Udgangspunktet for begge hold var det samme, men gruppe 1 var før klar til at udvikle på forløbet, qua deres alder.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

I høj grad. Det er vigtigt at se de små børns udspil. Vi følger børnenes spor.

I den store gruppe, har børnene “styret” slagets gang. Igen blev børnenes spor fulgt. Børnene har vist lyst til bevægelse. Der har været plads til en improviserende tilgang. Børnene viser lyst til at bevæge sig til musik.

Bemærkning fra Lau (2,5 år): Må jeg be’ om noget musik, tak.

Måneskinsturen har været et kæmpe hit blandt alle børn. 

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Måneskinsturen er implementeret på stuen og de andre børn fra stuen er blevet introduceret for den.

Bjørnen med kameraet er blevet til en leg. Børnene fortæller og improviserer omkring fortællingen af historien.

Elefant og sommerfugl sangen, har en af de små, som ikke har været en del af LegeKunst, taget til sig.

 Barnet har lært det af et af de andre børn fra LegeKunst. Sangen er blevet udbredt til resten af gruppen.

Sangen har fokus på opmærksomhed, og børnene bevæger sig efter, hvad der sker i sangen.

Børnene leger nye og andre lege. Vippesangen skaber nye relationer på gruppen. Der vælges nye til.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før forløbet?

Der sættes klassisk musik på på stuen, og børnene bevæger sig til musikken og er glade for det.

Nogle forældre er blevet introduceret for det og anvender det hjemme også.

Øjenåbner: Erfaringen har vist, at man kan være mere afventende i forhold til at følge børnenes spor.

Er blevet bevidst om børnenes kropslige bevægelser, som relaterer til nogle af de kendte sange.

Børnene har fået selvtillid og selvværd.

Vigtigt at vi er vedholdende i alt det som fungerer. De voksne er medspillere og ikke altid “træneren”.

Improviserende tilgang. Personalet er forberedt men følger fortsat børnenes spor, hvis de viser de vil i en anden retning.

Reflektionen af forløbet, har været god og giver inspiration til forberedelse og planlægning til næste gang.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Reflektion og evaluering efter aktionen har været vigtig og gør en stor forskel.

Ved god planlægning vil det fortsat kunne lykkedes med LegeKunst.

 

Til  kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Overrasket over hvor meget vuggestuens børn kan byde ind. Effekten har været god, muligvis pga. at forløbet har været 2 gange i uge. Det har været en succes.

Børnene har haft en stemme ind i at være medskabere af forløbet.

God og positiv oplevelse at det har været vuggestuebørn.

Samarbejdet har været godt med personalet og der er blevet vidensdelt og inspireret.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Få det udbredt til det øvrige personale og få deres input med. Afprøve med nye børnegrupper.

Afprøve med andre muligheder af aktiviteter. En uge med mere fagligt indhold.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Et ønske er at det skal fortsætte i det lokale vi allerede anvender.

Alle redskaberne til forløbet er i skabene i lokalet og der er fri adgang til at anvende materialerne.

Giver inspiration og lyst til at eksperimentere med leg.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Det er vigtigt at børnene kender det rum på forhånd, de skal være i. At børnene kender hinanden.

Det er vigtigt med en eksperimenterende tilgang for at skabe det kreative rum, hvor børnene tør at være modige. De voksne skal have en åben tilgang og gribe børnenes ideer og se deres motivation for deltagelse.

Børnene skal føle sig set og hørt.

Fokus på at være mere i barneperspektiv, og mentalisering af følelsen hos barnet, i situationen. Det var tydeligt i male og musikprocesserne, at børnene gav mere udtryk for følelser i udtrykket, end vi tidligere har arbejdet med.

Den oplevelse og nysgerrighed som personalet erfarede i dette, er kommet med i de faglige vurderinger i andre situationer med børnene.

En lille pige som altid er tilbageholden i nye ting, viste det samme i LegeKunst, dog var hun hurtigere til at fordybe sig, og gav følelsesmæssigt langt mere i de processer, end vi plejer at se. Hendes indlevelse, virkede mere autentisk, end vi plejer at opleve.

Få uger efter sidste proces i lege kunst, skulle hun stoppe og i skole. Afslutningen var svær for hende, og personalet valgte at lade hende være med til at bestemme, hvor de skulle sige farvel og synge for hende, hvilke hun indvilligede i og var glad og lidt med i processen. Det havde hun helt sikkert ikke været tidligere.

Den voksne var til stede i at støtte og ikke i guidning og anvisning. Pigen følte rammen og turde være i den, både i LegeKunst projektet og i sin egen afslutning.

At skille sig ud, og kunne være i det, med sin egen indlevelse og måde at håndtere situationen i en tryg ramme.

Indlevelse, motivation og en tryg ramme, uden en instruktion giver voksne et nyt perspektiv og fornyet nysgerrighed i arbejdet med barnet, både med og uden kunst i hverdagen i Børnehuset Ellebæk.

klik på billedet for at se i større udgave