Leg, kunst, musik, bevægelse, teater

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Farveladen

Periode: maj-oktober 2021

Leder: Charlotte Schwartz

Kunstner: Tina Drejergaard evt. skifte i sommerferien pga. barsel

Kunstart: musik

Opstartsmøde – Afholdt digitalt i maj

SNUDE:

Legekunst i Farveladen juni og august 2021

SNUDE fortælling

I Farveladen har vi haft legekunst i to perioder af 4 ugers varighed. 4 uger i juni, med deltagelse af Musikpædagog Tina Drejergaard og 4 uger i august/september med deltagelse af musikpædagog, Mette Trillingsgaard.

Vores SNIP fortælling havde fokus på at vores to store børns grupper i børnehaven skulle finde en samhørighed efter en sammenlægning i juni måned.

Personalet var opsat på at blive klogere på hvordan man bruger musik i det pædagogiske arbejde.

Personalet ville gerne afprøve et forløb med temaet ”Cirkus”, da cirkus indeholder en mangfoldighed og der er plads til alle.

De aftalte med Tina hvad de 4 gange skulle indeholde overordnet, men at man ville have fokus på hvad børnene var optaget af og gå med deres vej.

Personalet snakkede med børnene om hvad et Cirkus er. Ikke mange af børnene kunne relatere til cirkus og vidste ikke hvad det var. Personalet prøvede at fortælle og forklare hvad et cirkus er.

De 4 gange havde personalet fundet forskellige materialer frem, så som bolde, snore, ting at gå på line på ol.

Børnene legede med og øvede sig på at jonglere, gå på line ol.

Efter hver seance evaluerede Tina og personalet dagens forløb og aftalte hvad de tog med til næste gang og hvilke ændringer der skulle til, for at tilgodese børnenes behov og give dem nye udfordringer.

Da de 4 uger var slut var personalets konklusion at de ikke synes hverken børnene eller personalet havde fået det ud af det som de gerne ville. De havde håbet på, at der havde været mere musisk, med musik og sange, men forløbet var blevet kropslig, hvor børnene fik øvet den motoriske del. Det er også godt at øve den motoriske del, men personalet oplever i det daglige arbejde med børnene, at de bliver udfordret motorisk, og personalet kunne derfor have ønsket at blive klogere på musik og sang, som et redskab i det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen.

Det andet forløb – 4 uger i august/september

Tina var gravid og gik på barsel. Inden da afholdte vi et møde med Tina hvor vi drøftede de første 4 uger og at de forventninger som personalet havde haft, ikke helt var blevet indfriet. Derfor skulle de kommende 4 uger indeholde mere musik og sang, så personalet blev bedre ”klædt på” i forhold til at inddrage musik og sang mere i hverdagen med børnene.

I Tinas sted fik vi Mette som overtog forløbet og det som der var aftalt med Tina.

I det nye forløb blev der spillet på instrumenter. Børnene blev undervist i hvordan man behandler instrumenter, og de blev bevidste om hvordan man på en god måde omgås instrumenter.

Der blev spillet klassisk musik og børnene blev gjort opmærksomme på tonerne i musikken om de gik op og ned. Til dette gjorde børnene bevægelser, som var lette og tunge.

Børnene prøvede også at dirigere et ”orkester”, hvilket de blev meget optaget af og syntes det var sjovt.

Personalet evaluerede med Mette efter hver seance og igen drøftede de hvad gik godt og hvad der skulle ændres til næste gang.

Pædagogernes konklusion var, at de 4 uger med musik og sang havde været meget indholdsrig. De oplevede at flere børn der i det daglige ikke var så deltagende i div. aktiviteter, havde været mere deltagende i de musiske aktiviteter. Børnene havde generelt givet udtryk for at det havde været sjovt, f.eks. at dirigere når børnene spillede på instrumenter.

Under denne seance var personalet og Mette i det første læringsrum, hvor børnene får vist det de skal lege.

I ”legekunst” er der lagt op til at personalet er i det tredje læringsrum, hvor børnene bliver inspireret og selv styrer hvor legen går hen. Personalet og Mette var bevidste om, at dette ikke ville ske på samme vis som i den første del af ”Legekunst”.

Det gode ved at forløbet blev som gjorde var, at personalet blev introduceret i, hvordan de kunne inddrage det musiske i det pædagogiske arbejde med børnene. At den usikkerhed som de havde for at anvende musikinstrumenter, blev minimeret og de fik redskaber til hvordan de kunne inddrage musikken.

Til vores afsluttende møde med Ditte og Mette gav personalet udtryk for at de gjorde brug af både musikinstrumenterne og den klassiske musik.

En af pædagogerne havde inddraget ”dirigenten” som et forslag til en leg, når der er fødselsdag, da hun oplevede at det var noget børnene synes var sjovt. Den anden pædagog inddrog den klassiske musik i hverdagen, hvor det kunne passe ind.

Vi har været meget glade for de oplevelser som ”legekunst” har givet i de sidste 4 uger. Det har været med til at berige det pædagogiske arbejde med de store børn.