LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE, DRAMA, BILLEDKUNST, TEGNING, MALERI, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Midt
KOMMUNE: Skive
FORLØBSÅR: 2022 – model 6
DAGTILBUD: Eventyrhuset – Daycare Nord

Snudefortælling: Eventyrhuset – Daycare Nord (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det var et spændende, lærerigt og godt samarbejde. Kunstneren var god til at inddrage målgruppen og fangede børnenes opmærksomhed. Ved udfordringer fik vi hurtigt snakket sammen og rettet ind då det fungerede ved næste aktion.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene blev bedt om at medbringe noget hjemmefra som symboliserede deres drømme for fremtiden, det gik børnene meget op i og de brugte meget tid på at samtale og inddrage hinanden i deres drømme. Det er noget børnene efterfølgende er vendt tilbage til flere gange.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Efter aktionerne og hele forløbet var børnene meget inspirerede af det legeområde på legepladsen som var blevet skabt gennem aktionerne. De snakkede meget om og legede under ”Yggdrasil” hvor deres drømme hang i.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Pædagogerne er blevet inspirerede til at bruge uderummet på en ny måde og hvordan fortællinger og eventyr kan formidles ude og bruges til leg.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været en spændende og udfordrende proces at arbejde ud fra en undring men med en forestilling om hvad forløbet skulle være, men blive udfordret af at følge børnenes spor så forløbet bliver helt anderledes end antaget. Pædagogerne lærte at ”slippe tøjlerne” Det viste sig at være svært men meget givende og det vil vi klart arbejde med fremadrettet. At følge børnenes spor har været enormt givende, pludselig så vi verdens gennem deres fortællinger.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

At arbejde videre med fortællinger i uderummet som ramme for leg.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Pædagogerne vil selv forsøge at formidle samme forløb med andre børn. Drømme træet ”Yggdrasil” Skal laves på ny og nogle af legene som ”Omvendt gemmeleg” og ”Fenris ulven” Vil de lege meget mere.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Absolut det at følge børnenes spor og slippe egen kontrol og planlægning. Vi vil følge børnene og være meget mere proces orienterende fremfor fokus på produktet.