Leg, dannelse, samskabelse, musik

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Dynamikken

Periode: August-december 2021

Leder: Kristina Hagen Kohls

Kunstner: Kathrine S

Kunstart: Musik

SNUDE

Snip-fortællingens undren tog udgangspunkt i hvordan vi kunne bruge musikken til at understøtte det pædagogiske arbejde i forhold til at skabe skoleparat-, robust- og selvhulpenhed samt give børnene et nysgerrigt mindset.

Vi har sideløbende med LegeKunst haft et læringsforløb, MiniNok.

MiniNOK og LegeKunst har komplimenteret hinanden utrolig godt. Der har været elementer fra MiniNOK som har kunne inddrages i LegeKunstforløbet og omvendt. Bl.a. har faste pladser, venlighed og taknemlighed, sidde-/ligge stillinger været få elementer fra MiniNOK, men som har været betydningsfulde for LegeKunst forløbet.

Under hele forløbet har der været stor interesse for hvordan musik kan bruges af både pædagoger med musisk baggrund og dem uden. Dette har kunstneren, Kathrine taget udgangspunkt i, i tilrettelæggelsen af forløbet.

Dette har bidraget til ny læring hos begge pædagoger ud fra deres forudsætninger.

Vi har fået større indsigt i, at en variation af musikgenre, udvider og understøtter børnenes udvikling og skaber forståelse af kulturarv, musik til forskellige aldre, stemninger og genre.

Før Legekunstforløbet blev der spillet mest Kim Larsen, Nik&Jay m.m. med fokus på fællesskabet. Med Legekunst er vi blevet overraskede over, at børnene er optaget af alt fra vuggestue-sange til klassisk musik. Den konkrete erfaring vi tager med os, er at finde en god balance imellem nyere og gamle sange og holde fast i kulturarven, som skaber sammenhold på tværs af generationer.

Den ene gruppe blev meget optaget af at lytte til klassisk musik. Børnene blev nysgerrige på, hvilke instrumenter de kunne genkende og hvilken stemning man kom i. Børnene efterspurgte musiknumre som ”In the hall of the Mountain King”. Dette er et stærk stykke musik, som rummer store følelser. Børnene grinede, krøb sammen, viftede med armene og mærkede de store skiftende følelser i ét stykke musik. Dette har været bidragende til deres nysgerrighed og lyst til gentagelser.

Den anden gruppe var meget optaget af at bruge rytmekort/noder. Her var børnene nysgerrige på først at forstå rytmer og nodeanslag, for derefter at finde rytmen i sangene med inspiration fra rim og remser.

Vi er blevet bekræftet i, at engagerede voksne, skaber engagerede børn. De voksne har været meget optaget af forløbet og det har kunne mærkes helt ud til børnene og deres forældre.

Vi fortsætter med elementer fra LegeKunst, som vores nye gruppe før-skole-børn skal have glæde af.