LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, FÆLLESSKABER, FORTÆLLINGER

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Dr. Louises Børnehus

Snudefortælling: Dr. Louises Børnehus (2022)

Undersøgelsesspørgsmål

Hvad betyder det for legen, når vi kobler det med kunsten? Vi vil være nysgerrige på, om kunsten kan bidrage med nye sider af legen og nye sider af børnene og os selv. Vi vil opleve udfordringer i at sætte os selv i spil, men det vil blive interessant at se, hvor det fører os hen i processen sammen med børnene.

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været nemt at være i processen med kunstneren og der har været en høj grad af samskabelse. Forløbet er gennemført i et roligt tempo og en god stemning.

Det har været let at gå til kunstneren og børnene er så glade for ham.

Personalet italesætter at det har givet mening at det er foregået over længere tid.

Kunstner oplever det samme. ”Ja det er godt – og det har været godt at der har været pause(ferie).” Han oplever at nogle af børnene har rykket sig og at de kan være til stede på en anden måde.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene har kunne deltage på deres egne præmisser – ud fra den enkeltes aktuelle standpunkt.

Børnene kunne selv finde på lege.

Pædagog: ”Det har været godt at børnene har haft mulighed for at gå til og fra.

Børnene er generelt meget udholdt i projektet og kan være i gang i længere tid end de voksne havde forventet”.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene har synes det var fedt at trampe på havtorn, tegne med fedtfarve der var blevet glemt ude m.m.

Der er nogle af børnene der har overskredet deres grænser – f.eks. at få beskidte fingre.

Pædagogerne oplever at børnene leger videre med det der sker/er i projektet.

Børnene leger med flere forskellige nu og de har fået øje på nogle andre børn.

Pædagogerne blev nysgerrige på børnenes fællesskaber, og oplevede at børnene kunne være meget forbundet i leg selv om det ikke altid så sådan ud.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Pædagogerne har fået en bred vifte af nye aktiviteter og lege. Pædagog; ”Det er godt at se at man kan gøre nogle sjove skøre ting. At det ikke skal være så korrekt.”

En pædagog havde en dag taget en masse ting frem til en kreativ proces, hvilket hun ellers ikke plejede at gøre. Hun italesætter at de i personalet har forskellige roller og at hun ikke tidligere har været igangsætter. ”Men det nød jeg meget. Det gav en god rolig stemning.”

I vuggestuen tilgår pædagogerne de udendørs læringsmiljøer anderledes en tidligere. ”Det er nogle andre ting vi griber fat i på legepladsen. Nu ser vi på hvad vi har her og nu som kan bringes i anvendelse.”

Der var en dialog om at det i LegeKunst er processen der er omdrejningspunktet, men at produktet har fået lov at fylde lidt og skabe sit eget ”liv”

Pædagog; ”….man ved det jo godt, men det er godt at blive rusket lidt op i at der ikke altid skal være et produkt.”

Undervejs i projektet har der været tid til at pædagogerne har kunne observere børnenes leg og udvikling. Særligt en episode med en gruppe børn der pludseligt kunne fordybe sig, i en skabende leg sammen ude i skoven gjorde indtryk på pædagogerne.

Pædagog: ”Tænk på hvor meget man går rundt uden at opleve den slags, de sker nok også andre steder. Ens bevidsthed bliver skærpet i dette projekt. Det er givende og en øjenåbner – hvor lidt der skal til, bare man er i det og involvere sig og er nærværende.”

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været godt med de løbende refleksioner og at kunne afprøve forskellige ting.

Der er mange ting i projektet bl.a. bålet, lærred, kul og forskellige andre ting. Børnene eksperimenterede med mange ting og der var mange sanser i spil.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstner: ” Selv om man er velforberedt skal man have modet til at holde lidt igen inden man griber ind. Man skal lade billedet stå til man kan se det. Det skal jeg minde mig selv om.”

Kunstner italesætter at der skal en vis investering til, et overskud af faglighed og refleksioner for at lade legen foregå i denne ånd, hvor man slipper kontrollen og bevæger sig i det eksperimenterende.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Det har været en øjenåbner hvor lidt der skal til og den ro og fordybelse det giver at ager som vi har gjort i LegeKunst.

Pædagogerne vil fortsat arbejde med hvad naturen kan og hvor mange materialer man egentligt har i naturen at lave noget med.

Pædagogerne vil fortsat arbejde med at børnene kan gå til og fra, gå på opdagelse i aktiviteterne.

Pædagog: ”Projektet har gjort mig glad. Det har været et primitivt forløb, men tænk at man i 2023 kan skabe ro og fordybelse med så lidt – det gør mig glad.”

Pædagogisk leder har været optaget af nærvær: ”… der er så mange ting omkring det ord, både for børn, kunstner og personale. At turde at være i det – at give sig hen. Det er her det opstår.”

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Pædagogerne vil generelt være mere kreative. ”Det kan handle om at skabe kreative ting, skuespil, fortællinger m.m. Det udvikler børnene at de eksperimenterer, det giver dem så meget og det udvikler fantasien.

Kunstner: ”Det er måske vigtigt at tænke nogle konkrete strategier for hvordan det skal leve videre. Pas på det ikke bliver uoverkommelige projekter, så kan I komme til at spænde ben for jer selv. Så havner det nogle gange i kælderen i en kasse”.

Pædagogisk leder: ”Ja det skal nok være forpligtende og uformelt – I skal holde det på et niveau uden en masse målsætninger om at I skal nå et sted hen.”