Leg, drama, billedkunst, fortælling

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Darum Børnehus

Skabelon – overblik LegeKunst forløb

Institution: Darum Børnehus

Periode: Dec 2021-marts 2022

Leder: Hanne Friisgaard

Kunstner: Marianne Bitch Thomsen

Kunstart: Billedkunst

Opstartsmøde: dec 2021

SNUDE

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Der har været god samspil mellem alle de deltagende. Der har været et godt makkerskab mellem kunstner, pædagog og PA elev, hvor begge parter har været initiativrige og ”hoppet” med på hvad der nu opstod.

Pædagog og PA elev kan godt arbejde med kunsten uden kunstnerens deltagelse. Udefra kan det se noget rodet ud, men der er styr på det i processen.

Noget har været rammesat hvori børnene så selv kan være med til at bestemme og forme det der skal ske.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Nogle rammer er sat ex. vis er bogen bestemt af de voksne, men når bogen så er omdrejningspunktet er børnene med til at vælge lege, aktiviteter osv.

I det seneste projekt var tandbørsterne skabt i formen, men hvordan de derefter blev udformet og skabt var helt individuelt ud fra hvordan barnet ville have det (dvs. 15 forskellige.)

I vores Pippi forløb kreerede børnene selv forhindringsbanen som vi skulle bevæge os på, og her udviklede børnene hele tiden banen efter hvad de synes der manglede.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Svaret var prompte ja og nej, børnegruppen er en gruppe der leger godt med alle og derfor kan det være svært at vide om det er pga. det ene eller andet de leger, dog opstod der en speciel leg omkring skraldemonsteret, da der blev arbejdet med denne.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi er begyndt at tænke anderledes – nye ”døre” har åbnet sig, hvor inspiration kan vinkles på mange og andre måder end det gængse. Vi startede det hele med at tage udgangspunkt i en bog, og bogen skulle så trækkes ud i virkeligheden, dette var en helt ny måde at gribe en bog an på. Det blev til en spændende start på vores forløb hvor en bog og dens fortælling starter hvert forløb, men ender med vidt forskellige aktiviteter om det er bevægelser, billedkunst osv.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det ligner meget det vi gør i forvejen, inspirationskilden er dog anderledes og med til at ændre vores tilgang til nye projekter.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det har været vellykket, ideerne er vokset i processen, og vi lærere undervejs.

Det har været svært at give slip/fri i forhold til processen.

Det der er lykkedes bedst er det der har været produktløs.

Vigtigt at føle det ikke er en opgave man får.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er nysgerrige på hvordan vi for holdt fast i den stemning der er når vi har legekunst, samt blive ved med at kunne blive den inspiration.

Vi vil prøve at se om vi også kan udfordre den proces vi har skabt og blive ved med finde den tid der skal til for at kunne opnå dette.

Vi er også nysgerrige på hvordan vi bedre kan arbejde med mindre eller større børnegrupper lige så fokuseret som har været tilfældet med de grupper vi har skabt til legekunst.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil arbejde med det ude som inde, og vi vil bruge det i de kommende projekter som vi fremover har i børnehaven og i Børnebyen på tværs alder, årgange osv.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Kunstneren har været rigtig god til at ”stikke” fingeren i jorden for at fange det bedste at arbejde med og udfra, og været rigtig god til at samarbejde. Vigtigt at man er opmærksom på at de i forvejen fastlagt rutiner måske kommer til at blive rykket lidt.

Vigtigt at det er en prioritet at man vil arbejde med de forskellige projekter og at man går helhjertet ind i det.

At der er en åbenhed og en positiv indstilling hjælper også.

Det har været dejligt at forældrene har støttet op omkring Legekunst bl.a. ved at komme med børnene før tid. Fremadrettet skal vi huske at forberede forældrene på at gammelt tøj der kan tåle maling, lim mm. bruges til projekterne.

Forældrene har virket begejstret for at vi har deltaget i Legekunst.

klik på billedet for at se i større udgave